Medlemskyrkor

Inom Sveriges kristna råd finns 27 medlemskyrkor och två observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer.

Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görsa genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter. Att utgöra ”Kyrkorna tillsammans i tro och handling” kan innebära att en eller flera kyrkor inom ramen för Sveriges kristna råd anförtros uppdrag på delegering för helhetens räkning. Kyrkornas resurser på olika sakområden kan även mötas inom rådets ram i nätverksform och på det sättet gemensamt utgöra en resurs för medlemskyrkorna. 

Munsö kyrka

Munsö kyrka, Ekerö

Lutherska kyrkor:

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Svenska kyrkan med EFS
Ungerska protestantiska kyrkan

Equmeniakyrkan, Stuvsta. Foto: Mikael Stjernberg.

Frikyrkor:

Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Equmeniakyrkan
Pingst – Fria församlingar i samverkan
Svenska Alliansmissionen
Vineyard Norden
Adventistsamfundet (observatör)
Trosrörelsen (observatör)

Nattvardsfirande i Katolska kyrkan. Foto: Mikael Stjernberg.

Katolska kyrkan:

Stockholms katolska stift

IMG_6368

Sankt Sava serbisk-ortodoxa kyrka, Stockholm.

Ortodoxa och Österländska kyrkor:

Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia
Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedonska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
Serbiska ortodoxa kyrkan
S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Österns assyriska kyrka (Österländsk kyrka)
Österns gamla kyrka (Österländsk kyrka)

Kontaktuppgifter

Medlemskyrkor: Kontaktuppgifter

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page