Medlemskyrkor

Inom Sveriges kristna råd finns 27 medlemskyrkor och två observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer.

Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görsa genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Att utgöra ”Kyrkorna tillsammans i tro och handling” kan innebära att en eller flera kyrkor inom ramen för Sveriges kristna råd anförtros uppdrag på delegering för helhetens räkning. Kyrkornas resurser på olika sakområden kan även mötas inom rådets ram i nätverksform och på det sättet gemensamt utgöra en resurs för medlemskyrkorna.

Syrisk ortodoxa kyrkan i Norsbrg

Organisation

Läs mer om hur Sveriges kristna råd är organiserat: Organisation

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page