Själavårdsverksamheten på ungerska i Sverige påbörjades redan 1947, men det organiserade församlingslivet kom igång 1957 då cirka 10 000 flyktingar kom till Sverige efter Ungern-revolten.

Numera finns det cirka 30 000 ungrare i Sverige och cirka 10 000 av dem är protestanter (luthersk-evangeliska, reformerta/kalvinister och unitariska). Sedan 1999 då relationerna mellan Svenska kyrkan och staten förändrades är Ungerska protestantiska samfundet ett registrerat trossamfund.

En betydande del av de ungerska protestanterna är fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan. Samfundets målsättning är att missionera Guds ord bland ungersktalande i Sverige, att dessa ska få lära känna Jesus Kristus, komma till tro och upptäcka församlingen som gemenskap och för liv och tjänst. Genom sin verksamhet vill samfundet främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, respekt för mänskliga rättigheter och tolerans.

Samfundet verkar för att kommande generationer ska ha möjlighet att skaffa kunskaper i kyrkans tro och lära, historia och kultur.

Fakta om Ungerska protestantiska kyrkan

Kyrkofamilj

Lutherska kyrkofamiljen

Antal församlingar

13

Antal medlemmar i Sverige

5000

Grundat

1947