Armeniska apostoliska kyrkan (AAK) räknas till de österländsk- ortodoxa kyrkorna och har i dag cirka nio miljoner bekännare världen över.

AAK har verkat i Sverige sedan 1970-talet. AAK:s församlingar i Sverige är underställda patriarken i Etjmiadzin i Armenien som bär titeln Katholikos.

Armenien var ett av de första länder som nåddes av kristendomen. Enligt traditionen grundades den armeniska kyrkan av två apostlar: Tadheus och Bartalomeus. De första församlingarna grundades under det första århundradet. Därför kallas den armeniska kyrkan för den ”Armeniska Apostoliska kyrkan”.

Armeniska apostoliska kyrkan strävan är att bevara det armeniska språket, religionen och nationens kultur och tradition. Ett arv som kyrkan tillvaratar från våra förfäder. Kyrkan vill också arbeta för att det ska finnas kyrko-, undervisnings- och samlingslokaler i de svenska städer där det bor armenier.

Fakta om Armeniska apostoliska kyrkan

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

-

Antal medlemmar i Sverige

4 640

Grundat

1979