Den Georgiska ortodoxa kyrkan är en lokal, självstyrande (autokefal) och apostolisk ortodox kyrka.

Enligt kyrklig tradition fick jungfru Maria efter pingstdagen uppdraget att resa till Georgien, då kallad Iberia, i samband med den apostoliska missionsbefallningen. Men Jesus uppenbarade sig för henne och gav instruktion om att aposteln Andreas skulle resa i hennes ställe. Jungfru Maria välsignade en ikon med hennes bild som aposteln Andreas förde med sig till Georgien. Aposteln Andreas och den helige Simon Seloten, också kallad Simon Ivraren, ska sedan ha predikat och missionerat i Adjara, i södra Georgien, och senare längs hela Svartahavskusten.

Georgien antog kristendomen som statsreligion under kung Mirian och drottning Nana, till följd av att den kvinnliga aposteln Ninos missionerat i början av 300-talet.
Men när Georgien inkorporerades i det ryska imperiet 1811 tvångsavskaffade tsar Alexander den georgiska kyrkans självständighet, och landsförvisade den georgiska kyrkans högsta ledare, katolikos-patriark Anton II till Ryssland, eftersom tsaren ansåg att den georgiska ortodoxa kyrkan inte längre behövde något eget överhuvud .

Den 25 mars 1917, efter 106 år under ryskt styre, beslutades det att den georgiska kyrkan skulle återfå sitt självstyre. Samma år valdes en ny katolikos-patriark, och den Georgiska ortodoxa kyrkans självständighet erkändes på nytt av övriga ortodoxa kyrkor runtom i världen.

Idag tillhör 84 % av Georgiens befolkning den Georgisk-ortodoxa kyrkan. Kyrkans högsta beslutande organ är dess synod.

Titlar och organisation

Georgiska ortodoxa kyrkans ledare bär följande titlar: patriark av den georgiska apostoliska, autokefala och ortodoxa kyrkan, metropolit av Tskhum-Afkhazien och Ärkebiskop av Tbilisi och Mtkheta.

År 2014 gav den heliga synoden metropolit Vakhtang Akhvlediani i uppdrag att etablera en georgisk ortodox församling i Sverige för att sörja för georgiers andliga behov i regionen. Metropolit Vakhtang uppdrog i sin tur åt Fr. Shio Bitskinashvili att leda pionjärarbetet, och Fr. Shio flyttade till Sverige med sin familj för att grunda Helige Georgis församling i Stockholm. Sedan 2015 har församlingen hållit gudstjänster varje söndag, samt på högtidsdagar.

Fakta om Den Georgiska Ortodoxa Kyrkan

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

2

Antal medlemmar i Sverige

2230

Grundat

2014

Medlem i SKR sedan

2023