Sjundedagsadventisterna har sitt ursprung i den milleritiska väckelsen i 1830-talets Nordamerika, som förkunnade att Jesus skulle återkomma till jorden år 1844.

Efter besvikelsen började en liten grupp söka vidare i Bibeln och ur detta bibelstudium växte sjundedagsadventismen fram. Den löst hållna rörelsen organiserades som samfund först år 1863 i USA. I studier återupptäckte man betydelsen av Bibelns sabbat (lördagen helgas) och helhetssynen på människan, vilket än i dag präglar adventisterna.

Adventisterna finns i dag främst i Afrika, Latinamerika och Asien och sammanlagt räknar kyrkan med över 20 miljoner döpta medlemmar. Troendedopet och helgelse är viktiga inslag. Adventisterna tror att Jesus Kristus är Guds Son och tillsammans med Fadern och den heliga Anden utgör en treenig gudom.

Adventisternas eskatologi och människosyn utesluter tanken på ett evigt brinnande helvete och människans naturliga odödlighet. Helhetssynen på människan har gjort att utbildning och hälsa betonats starkt i det evangeliska arbetet. Barn- och ungdomsverksamhet är en viktig del av samfundets liv. Samfundet driver ett omfattande utvecklings- och biståndsarbete genom ADRA Sverige.

Adventistsamfundet är inte medlem inom SKR utan är observatör.

Fakta om Sjundedags Adventistsamfundet

Kyrkofamilj

Frikyrkofamiljen

Antal församlingar

37

Antal medlemmar i Sverige

2800

Grundat

1880

Medlem i SKR sedan

2000 (observatör)

Kyrkoledare

Bobby Sjölander