Ortodoxa och österländska kyrkor

Den ortodoxa kyrkofamiljen har cirka 95 000 medlemmar i Sverige. Världen över finns omkring 300 miljoner bekännare.

Utmärkande för de ortodoxa och österländska kyrkorna är att tron i första hand kommer till uttryck i liturgi (nattvardsgudstjänst) och bön, snarare än i bekännelseskrifter.

Inom kyrkofamiljen förenas och samverkar ortodoxa kyrkor från den bysantinska och den orientaliska traditionen.

Ortodoxa kyrkor i Sveriges kristna råd

I den ortodoxa kyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd finns 17 medlemskyrkor.