Den ortodoxa kyrkofamiljen har cirka 95 000 medlemmar i Sverige. Världen över finns omkring 300 miljoner bekännare.

De ortodoxa och österländska kyrkornas tydligaste yttre kännetecken är den rika och symboliskt laddade liturgin, gudstjänst- och bönelivet. Genom  ikoner, rökelsedoft, brinnande vaxljus, hymner, eukaristiska gåvorna, handpåläggningar, nås människans alla sinnen med kyrkans förmedling av Guds rike och dess försmaker mitt ibland oss; men även omvänt, människans och skapelsens förvandling och möte med himmelriket redan i tid och rum.

Kyrkan bärs av en tradition, ett överlämnande från släkte till släkte, med början i Guds skapelse av människan, Guds förbund med människan, Jesu Kristi förmedling mellan Gud och människan och hans grundande av kyrkan genom sina apostlar, såsom det förmedlats genom den heliga skrift och burits vidare genom alla tider av kyrkan och kyrkans fäder och mödrar.

Inom kyrkofamiljen förenas och samverkar ortodoxa kyrkor från den bysantinska och den orientaliska traditionen.

Ortodoxa kyrkor i Sveriges kristna råd

I den ortodoxa kyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd finns 17 medlemskyrkor.