Kväkarna är ett religiöst världssamfund som med den tysta andakten i centrum värnar sina ”vittnesbörd”: fred, jämlikhet, enkelhet, sanning och gemenskap.

De första kväkarna kallade sig Vänner (Friends; efter orden i Joh. 15:15) och bildade samfundet The Religious Society of Friends i England i mitten av 1600-talet. Ordet ”kväkare” kommer från engelskans Quaker (”en som skälver”) och var ett namn som gavs dem av andra men som de kom att använda om sig själva tillsammans med det officiella namnet.

Kväkarna tror på något av Gud i varje människa, på ett inre Ljus som vägleder och inspirerar, på en gudstro som spirar och växer inom var och en som öppnar sig för dess livskraft. Därför vill kväkarna i var och en se en medmänniska, oberoende av etnicitet, samhällsklass eller religiösa och politiska åsikter. Gudstjänstformen är en gemensam andakt med tystnaden som grund, och ur tystnaden kan budskap ta sig uttryck genom att någon eller några talar. Inom samfundet är alla jämlika, där finns inga särskilda präster eller predikanter, utan medlemmarna delar på ansvaret för samfundets andliga liv och omsorgen om varandra.

Samfundet är inte bundet vid dogmer eller sakrament, eftersom kväkarnas övertygelse är att hela livet är sakramentalt, vilket betyder bärare av det gudomliga. Livet är ett odelbart helt och dess innersta är kärlek. Detta är grunden till kväkarnas aktiva arbete för fred och social rättfärdighet.

Kväkarna är inte medlem inom SKR utan är observatör.

Fakta om Kväkarna, Vännernas samfund

Kyrkofamilj

Frikyrkofamiljen

Antal församlingar

12

Antal medlemmar i Sverige

130

Grundat

1935

Medlem i SKR sedan

2018 (observatör)

Kyrkoledare

Arbetsutskottet (roterande ombudskap)