Historik

Sveriges kristna råd bildades i slutet av 1992 som nytt nationellt ekumeniskt organ i Sverige, med breddad medlemsbas och nya uppgifter jämfört med föregångaren Svenska Ekumeniska Nämnden som hade verkat sedan 1932.

Efter en interimsperiod upprättade SKR sitt kansli 1 januari 1994 på Lästmakargatan i centrala Stockholm.

När Sveriges kristna råd bildades var det ekumeniska läget sådant att så gott som samtliga kyrkor och samfund i Sverige blev medlemmar eller associerade. Man valde att organisera sig i fyra kyrkofamiljer: ortodoxa och österländska kyrkor, lutherska kyrkor, frikyrkofamiljen och Romersk-katolska kyrkan.

Opinion

En viktig uppgift har under åren varit att uppmärksamma när enskilda människor kommer i kläm. En av många opinionskampanjer ägde rum 2005 då kyrkorna tillsammans med ytterligare 64 organisationer samlade cirka 160 000 namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik.

I december 2012 fyllde Sveriges kristna råd 20 år. Då lanserades en bok i Skriftserien som berättar om organisationens historia med namnet ”Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd”.