Historik

Sveriges kristna råd bildades i slutet av 1992 som nytt nationellt ekumeniskt organ i Sverige, med breddad medlemsbas och nya uppgifter jämfört med föregångaren Svenska Ekumeniska Nämnden som hade verkat sedan 1932.

Efter en interimsperiod upprättade SKR sitt kansli 1 januari 1994 på Lästmakargatan i centrala Stockholm. När Sveriges kristna råd bildades var det ekumeniska läget sådant att så gott som samtliga kyrkor och samfund i Sverige blev medlemmar eller associerade. Man valde att organisera sig i fyra kyrkofamiljer: ortodoxa och österländska kyrkor, lutherska kyrkor, frikyrkofamiljen och Romersk-katolska kyrkan.

Påverkan och representation

En viktig uppgift har under åren varit att uppmärksamma när enskilda människor kommer i kläm. En av många opinionskampanjer ägde rum 2005 då kyrkorna tillsammans med ytterligare 64 organisationer samlade cirka 160 000 namnunderskrifter genom Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik. 2016 kom uppföljaren Juluppropet som samlade 80 000 namnunderskrifter.

En viktig del i rådets arbete har varit att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna. Det har skett i kontakt med organisationer, stiftelser, myndigheter, regering och civilsamhället.

Jubileumsskrift

När Sveriges kristna råd fyllde 20 år skrevs en bok i skriftserien som berättade om organisationens historia. Läs eller ladda ner Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd”.