Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2020 har utarbetats av en ekumenisk grupp på Malta. Detta präglar utformningen av innehållet som är en uppmaning att visa gästfrihet för människor på flykt utifrån den verklighet som Malta lever i med många båtflyktingar som kommer över Medelhavet. Temat är hämtat från Apostlagärningarna 28:2:

”De visade oss särskild omsorg"

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 19 januari, vilket också är Bibelns dag.

Material 2020

Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet. I oktober finns det svenska materialet översatt och klart. Det kommer då att finnas för nedladdning, bland annat gudstjänstordning och förslag till bibeltexter dag för dag.

Ladda redan nu ner det engelska grundmaterialet (Word):
Grundmaterial-boneveckan-2020-engelska

Historik

1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet i januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

Kontaktperson

Skrivet om Böneveckan

Från debattartiklar till blogginlägg och remissvar. Vi är aktiva i dialogen om Böneveckan. Här kan du läsa vad vi skrivit inom ämnet.