Stjärnhimmel

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Böneveckan 2023 – Do good; seek justice

Temat för ekumeniska bönevecka nästa år, 2023, är: ”Do good; seek justice” (Isaiah 1:17).
Materialet är denna gång framtaget av Minnesotas kristna råd (USA).
Här hittar du materialet på engelska!

Sveriges kristna råd arbetar just nu med den svenska översättningen och annat inspirationsmaterial kopplat till ekumeniska böneveckan. Preliminärt kommer detta material presenteras här på hemsidan i slutet av september 2022.


Böneveckan 2022

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2022 har utarbetats av Kyrkornas råd i Mellanöstern. Temat kommer från Matteusevangeliet 2:1-12:

”En stjärna i öster vi kommer för att tillbe Kristus”

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 23 januari. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som har arbetas fram av Kyrkornas världsråd och Vatikanen.