Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2021 har utarbetats av den ekumeniska klosterkommuniteten i Grandchamp i Schweiz. Temat kommer från Johannesevangeliet 15:1-17:

”Bli kvar i min kärlek”

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 24 januari. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som har arbetas fram av Kyrkornas världsråd och Vatikanen.

Kontaktperson

Skrivet om Böneveckan

Från debattartiklar till blogginlägg och remissvar. Vi är aktiva i dialogen om Böneveckan. Här kan du läsa vad vi skrivit inom ämnet.