Österns gamla kyrka hör till den östliga grenen av ortodoxa kyrkan och är en del av Österns apostoliska katolska och assyriska kyrka.

På grund av en konflikt som uppstod under slutet av 1960-talet finns idag två patriarkater. Den ena delen av kyrkan hör till patriarken Mar Dinkha IV vilken har sitt säte i Chicago, USA.

Den andra delen som är Österns gamla kyrka har medlemmar runt om i världen under ledning av hans helighet Mar Addai II, med huvudsäte i Bagdad, Irak.

Fakta om Österns gamla kyrka

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal medlemmar i Sverige

850

Medlem i SKR sedan

2009