Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Initiativet till följeslagarprogrammet kom efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. Kyrkornas världsråd antog utmaningen och med hjälp från lokala kyrkor och organisationer startade de i augusti 2002 Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, EAPPI.

I Sverige är det Sveriges kristna råd som är huvudman för organisationen. Internationellt varierar det vem som driver det lokala kontoret.

Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.