Universitetskyrkan finns på universitet och högskolor i ett sammanhang där människor i olika åldrar formar sin framtid.

Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser, växtplatser och viloplatser kring frågor gällande identitet och existens som ofta väcks under denna period i livet. Hos Universitetskyrkan kan studenter till exempel träffa en präst, pastor eller diakon för samtal under tystnadsplikt. Man ordnar också olika verksamheter, som gudstjänster, körer och samtalsgrupper.

Högskolekommittén

Universitetskyrkan har ett drygt 60-tal medarbetare verksamma vid landets universitet och högskolor. Verksamheten finansieras till största delen av kyrkorna själva. På nationell nivå arbetar den frikyrkliga högskolekommittén tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskolegrupper kring aktuella frågor, fortbildning och temadagar.