Den ryska ortodoxa kyrkan med centrum i Moskva är världens största bysantisk-ortodoxa kyrka med över 150 miljoner bekännare.

Kyrkan räknar sitt grundande till år 988, då storfursten Vladimir av Kiev och hela hans folk lät döpa sig. Denna händelse räknas som ”Rysslands kristnande” och den ryska ortodoxa kyrkan firade alltså sitt 1000-årsjubileum år 1988. Dess nuvarande överhuvud är Kirill som bär titeln patriark av Moskva och hela Ryssland.

Moskvapatriarkatets moderna historia i Sverige kan härledas till de politiska förändringarna i Ryssland och den rysk-ortodoxa kyrkans ökade frihet under 1980-talet som väckte drömmar hos ortodoxa med rötter i Ryssland, Vitryssland och Ukraina att återknyta förbindelserna med hemlandets kyrka. Man beslöt att 1992 grunda den Helige Sergij rysk-ortodoxa församling i Stockholm och den 10 oktober 1996 beslöt den Ryska Ortodoxa Kyrkans heliga synod att uppta församlingen i Moskva-patriarkatets jurisdiktion.

Kyrkan vänder sig framförallt till den ryskspråkiga gruppen i Sverige av ortodox bekännelse som idag uppgår till ungefär 20 000 personer.

Fakta om Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

5

Antal medlemmar i Sverige

2090

Grundat

1992

Medlem i SKR sedan

1999