Huvudman

Sveriges kristna råd är huvudman för nedanstående organisationer. Dessa två organisationer är liksom SKR är ett forum för kyrkorna tillsammans. I praktiken innebär det att SKR:s styrelse följer arbetet i respektive organisation, bland annat genom att rådet har en ledamot i dess styrelse.