Våra medlemskyrkor

Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer med totalt nästan 6,5 miljoner medlemmar. Dessa kyrkor rymmer de olika kristna traditionerna i vårt land. Kyrkorna är fördelade på fyra kyrkofamiljer.

Visa kyrkor från kyrkofamilj

  • Alla
  • Frikyrkofamiljen (9)
  • Katolska kyrkofamiljen (1)
  • Lutherska kyrkofamiljen (5)
  • Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen (16)