Styrelsen för Sveriges kristna råd möts fem gånger per år. Nedan finns namnen på de styrelseledamöter som ingår i styrelsen efter årsmötet 2023 . Styrelsens arbete leds av presidiet.

Den frikyrkliga kyrkofamiljen

Ordinarie
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Daniel Alm, föreståndare, Pingst FFS
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Personlig ersättare
Carin Dernulf, Equmeniakyrkan
Ulrik Josefsson, ALT, Pingst FFS
Ulf Häggqvist, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen

Den katolska kyrkofamiljen

Ordinarie
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Pierre André Mauduit, OP, Stockholms katolska stift

Personlig ersättare
Sr Beata Rohdin, Stockholms katolska stift
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift

Den lutherska kyrkofamiljen

Ordinarie
Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Nils Gårder, Svenska kyrkan
Kerstin Oderhem, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)
Normunds Kamergrauzis, Lettiska evangeliska kyrkan

Personlig ersättare
Åke Bonnier, biskop, Svenska kyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Johannes Fransson, Svenska kyrkan
Samuel Gabrielsäther, Svenska kyrkans unga
Carl Henric Svanell, Svenska kyrkan

Den ortodoxa kyrkofamiljen

Ordinarie
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Joseph Gobran, Koptiska ortodoxa kyrkan

Personlig ersättare
Yusuf Aydin, Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Alexandar Samardzic, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Ungdomsrepresentanter i styrelsen

Ordinarie
Julia Sjöström
, Frikyrkliga kyrkofamiljen (Equmenia)
Karel Walko, Katolska kyrkofamiljen (Sveriges unga katoliker)

Personlig ersättare
Sibora Cello
, ortodoxa kyrkofamiljen (Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige)
Tova Mårtensson, lutherska kyrkofamiljen (Svenska kyrkans unga)