Styrelsen för Sveriges kristna råd möts fem gånger per år. Nedan finns namnen på de styrelseledamöter som valdes vid årsmötet den 16 maj 2019 i Södertälje. Styrelsens arbete leds av presidiet.

Den frikyrkliga kyrkofamiljen

Ordinarie
Daniel Alm, föreståndare, Pingst FFS
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen

Personlig ersättare
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Den katolska kyrkofamiljen

Ordinarie
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Pierre André Mauduit, OP, Stockholms katolska stift

Personlig ersättare
Sr Beata Rohdin, Stockholms katolska stift
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift

Den lutherska kyrkofamiljen

Ordinarie
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Erik Sjöstrand, Svenska kyrkan
Gábor Sebestyén, Ungerska protestantiska kyrkan
Kerstin Oderhem, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

Personlig ersättare
Martin Modéus, biskop, Svenska kyrkan
Inga-Lena Arvidsson, Svenska kyrkan
Marie Johansson, Svenska kyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Jakob Schwarz, Svenska kyrkans unga

Den ortodoxa kyrkofamiljen

Ordinarie
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Jean Mansour, arkimandrit, Antiokiska ortodoxa kyrkan

Personlig ersättare
Nilous Paulus, Österns Assyriska kyrka
Anne-Christine Lindvall, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Ungdomsrepresentanter i styrelsen

Ordinarie
Isak Lahdo
, Syrisk-ortodoxa kyrkan (Ortodoxa kyrkofamiljen)
Samuel Gabrielsäther, Svenska Kyrkans Unga (Lutherska kyrkofamiljen)

Personlig ersättare
Damiana Sabah
, Sveriges Unga katoliker (Katolska kyrkofamiljen), adjungerad
David Norberg, Pingst Ung (Frikyrkliga kyrkofamiljen)