Styrelsen för Sveriges kristna råd möts fem gånger per år. Nedan finns namnen på de styrelseledamöter som ingår i styrelsen efter årsmötet 2022 . Styrelsens arbete leds av presidiet.

Den frikyrkliga kyrkofamiljen

Ordinarie
Daniel Alm, föreståndare, Pingst FFS
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Personlig ersättare
Ulrik Josefsson, ALT, Pingst FFS
Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia, Equmeniakyrkan
Ulf Häggqvist,, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen

Den katolska kyrkofamiljen

Ordinarie
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Pierre André Mauduit, OP, Stockholms katolska stift

Personlig ersättare
Sr Beata Rohdin, Stockholms katolska stift
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift

Den lutherska kyrkofamiljen

Ordinarie
Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Nils Gårder, Svenska kyrkan
Kerstin Oderhem, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)
Normunds Kamergrauzis, Lettiska evangeliska kyrkan

Personlig ersättare
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Marie Johansson, Svenska kyrkan
Samuel Gabrielsäther, Svenska kyrkans unga
Carl Henric Svanell, Svenska kyrkan

Den ortodoxa kyrkofamiljen

Ordinarie
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Jean Mansour, arkimandrit, Antiokias ortodoxa kyrka i Skandinavien

Personlig ersättare
Yusuf Aydin, Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Vakant

Ungdomsrepresentanter i styrelsen

Ordinarie
Zandra Öhman Lund,
lutherska kyrkofamiljen (Svenska Kyrkans Unga)
Isak Lahdo,
ortodoxa kyrkofamiljen (Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige)

Personlig ersättare
Julia Adolfsson,
Frikyrkliga kyrkofamiljen (Frälsningsarmén)
Damiana Sabah,
Katolska kyrkofamiljen (Sveriges Unga katoliker)