Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) är en självständig, demokratisk rörelse inom Svenska kyrkan, som betonar mission, ideellt engagemang och vardagskristendom.

EFS organiserar sig i missionsföreningar runt om i Sverige. Ursprunget finns i 1800-talets nyevangeliska väckelserörelse, vars förgrundsgestalt Carl Olof Rosenius smälte samman det lutherska arvet med inslag från pietism och herrnhutism. Sedan bildandet har huvudmålet varit att samla personligt engagerade människor för uppdraget att sprida evangeliet.

EFS betonar den personliga sidan av tron, användningen av bibelordet, mission både lokalt och globalt, samt alla kristnas ansvar för kyrkans uppdrag. Hjärtat i verksamheten är det arbete som bedrivs i de lokala föreningarna och det internationella missionsarbetet. Önskan är skapa miljö för Gudsmöten, till exempel genom gudstjänster, bibelsamtalsgrupper, körer, barn och ungdomsverksamhet samt diakonalt arbete.

Visionen är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus Kristus. EFS framhåller vikten av vardagskristendom och den personliga efterföljelsen och ansvaret att bidra till en god samhällsutveckling i Sverige.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) är en rörelse inom Svenska kyrkan som är medlem i Sveriges kristna råd. EFS har inget eget medlemskap i Sveriges kristna råd. Svenska kyrkan: Länk.

Fakta om Evangeliska fosterlandsstiftelsen

Kyrkofamilj

Lutherska kyrkofamiljen

Antal församlingar

350

Antal medlemmar i Sverige

13700

Grundat

1856

Medlem i SKR sedan

1992

Kyrkoledare

Kerstin Oderhem