Den antiokiska ortodoxa kyrkan är en del av den bysantisk-ortodoxa kyrkogemenskapen och räknas som ett av de fyra gamla patriarkaten.

Det var i Antiokia, en stad som idag kallas Antakya och ligger i sydöstra Turkiet, som den första kristna församlingen bildades och dess medlemmar började kallas kristna enligt Nya Testamentet (Apg 11:26).

Kyrkans officiella namn är idag Grekisk-ortodoxa Patriarkatet av Antiokia och hela Östern och dess patriark Johannes X residerar i Damaskus. Kyrkans medlemmar kommer huvudsakligen ifrån Mellanöstern och man räknar med över 4,3 miljoner medlemmar världen över. Ortodoxa troende med bakgrund i denna tradition har bott i Sverige i flera decennier. I Sverige har kyrkan sitt säte i Södertälje (Guds Moders Bebådelses församling). 2012 kom den förste prästen till Sverige, därefter fler. Kyrkan har en helt svenskspråkig församling i Göteborg. Den Antiokiska ortodoxa kyrkans trosbekännelse och liturgi är densamma som övriga bysantisk-ortodoxa kyrkor. Gudstjänsten förrättas på grekiska, svenska och arabiska.

Till det antiokiska ortodoxa patriarkatets hjärtefrågor hör lidandet i Mellanöstern samt att ta ansvar för kyrkans medlemmar i ett mångreligiöst samhälle. Diakonala tjänster och ekumeniska aktiviteter är viktigt för kyrkan.

Fakta om Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

5

Antal medlemmar i Sverige

1865

Grundat

2019

Medlem i SKR sedan

2015

Kyrkoledare

fader Arkimandrit Antonios Bitar (vikarierande nationell kyrkoledare)