Den antiokiska ortodoxa kyrkan är en del av den bysantisk-ortodoxa kyrkogemenskapen och räknas som ett av de fyra gamla patriarkaten.

Det var i Antiokia, en stad som idag kallas Antakya och ligger i södra Turkiet, som den första kristna församlingen bildades och dess medlemmar började kallas kristna enligt Nya Testamentet.

Kyrkans officiella namn är idag Grekisk-ortodoxa Patriarkatet av Antiokia och hela Östern och dess patriark Johannes X residerar i Damaskus. Kyrkans medlemmar kommer huvudsakligen ifrån Mellanöstern och man räknar med över 4,3 miljoner medlemmar i världen över. Ortodoxa troende med bakgrund i denna tradition har bott i Sverige i flera decennier. I Sverige har yrkan sitt säte i Södertälje (S:ta Maria Antiokiska ortodoxa församling). Sedan 2012 kom den förste prästen till Sverige, därefter fler. Kyrkan har en helt svenskspråkig församling i Göteborg. Den Antiokiska ortodoxa kyrkans trosbekännelse och liturgi är densamma som övriga bysantisk-ortodoxa kyrkor. Gudstjänsten förrättas på grekiska, svenska och arabiska.

Till det antiokiska ortodoxa patriarkatets hjärtefrågor hör lidandet i Mellanöstern samt att ta ansvar för kyrkans medlemmar i ett mångreligiöst samhälle. Diakonala tjänster och ekumeniska aktiviteter är viktigt för kyrkan.

Fakta om Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

5

Antal medlemmar i Sverige

1865

Grundat

2019

Medlem i SKR sedan

2015