Koptiska ortodoxa kyrkan är en österländsk-ortodox kyrka med ursprung Egypten.

Enligt traditionen är kyrkan grundad av evangelisten Markus omkring år 42 efter Kristus och är därmed en av de äldsta kristna kyrkorna i världen. Medlemmarna i kyrkan kallas kopter, ett ord som kan härledas från grekiskans ”aigyptos”, som sedan den arabiska erövringen på 600-talet används för att referera till de kristna egyptierna.

Koptiska kyrkan räknar sig själv som apostolisk genom sin grundare aposteln Markus. Kyrkan har frambringat många helgon genom tiderna och gör detsamma än i dag. Under gudstjänsten sjungs hymner utan musik och rökelsen är ett viktigt inslag. Liksom i andra kyrkor ber kopter Fader vår, läser ur evangeliet och andra stycken ur Bibeln, samt reciterar den nicenska trosbekännelsen. Kyrkan präglas av den alexandrinska teologin med dess starka betoning på Kristi gudom. Koptiska språket används som kyrkospråk.

Koptiska kyrkan i Sverige har fyra församlingar och ett antal mindre grupper i Sverige. Kyrkan leds av en biskop som ansvarar för åtta präster och hundratals diakoner.

Fakta om Koptiska ortodoxa kyrkan

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

20

Antal medlemmar i Sverige

4770

Grundat

1980