Interreligiös dialog

Sveriges kristna råd finns representerad i en rad olika interreligiösa sammanhang som presentaras nedan. Kyrkorna arbetar också med religionsteologi för att bearbeta sin relation och kunskap till andra trossamfund.

Sveriges interreligiösa råd

I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts företrädare för olika religioner för gemensamma överläggningar två gånger per år. Vid något tillfälle har man gjort uttalanden. SKR:s presidieledamöter finns med som representanter i rådet. SIR företräder åtta religioner.

Kontaktperson

Skrivet om interreligiös dialog

Från debattartiklar till blogginlägg och remissvar. Vi är aktiva i dialogen om interreligiös dialog. Här kan du läsa vad vi skrivit inom ämnet.