Sveriges kristna råd finns representerad i en rad olika interreligiösa sammanhang som presentaras nedan. Kyrkorna arbetar också med religionsteologi för att bearbeta sin relation och kunskap till andra trossamfund.