Syrisk-ortodoxa kyrkan är en orientalisk-ortodox kyrka med uppemot två och en halv miljoner medlemmar världen över.

Patriarken Hans Helighet Moran Mor Ignatios Afrem II Karim är kyrkans överhuvud. Kyrkan har sina rötter i vad som kallas Antakia – i dagens södra Turkiet – och grundades år 37 efter Kristus av aposteln Petrus.

Ärkestiftet av Skandinavien och England bildades 1974 i samband med invandringen av assyrier och syrianer och en biskop utsågs. Biskop Abdulahad Shabo efterträdde denne år 1987. 1990 delades stiftet i två geografiska delar och ärkestiftet för Sverige och övriga Skandinavien bildades.
Syrisk-ortodoxa ärkestiftets vision är att leva den frid och fred som uppfyller Kyrkan genom Kristus. Denna vision implementeras i de lokala församlingarna genom sociala aktiviteter för kyrkans medlemmar, unga som gamla.

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet ser sig som en del av samhället och strävar efter ett samhälle där alla tar ett aktivt ansvar genom engagemang i det civila samhället.

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och övriga Skandinavien och Syrisk-ortodoxa kyrkan (Syrisk-ortodoxa partiarkatets ställföreträdarskap i Sverige) har ett gemensamt medlemskap inom SKR: länk.

Fakta om Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och övriga Skandinavien

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

24

Antal medlemmar i Sverige

21 184

Grundat

1974

Kyrkoledare

Abdulahad Shabo