Här presenteras kyrkornas gemensamma expertgrupper genom arbets-, referens-, och styrgrupper, nätverk och andra grupper som är kopplade till arbetet inom Sveriges kristna råd.

Arbetet inom Sveriges kristna råd bedrivs ofta genom att det finns arbetsgrupper, styrgrupper och nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information om vad som är på gång i andras verksamhet för att samordna och undvika dubblering. I dessa expertgrupper finns en teologisk reflektion och här diskuteras olika initiativ och påverkansinsatser.
Här presenteras samtliga grupper samt namnen på de personer som deltar i arbetet (listan uppdateras regelbundet).

Arbetsgruppen bevakar och diskuterar övergripande ekumeniska frågor, både nationellt och internationellt med särskild tonvikt på kyrkosyn, ecklesiologi. Arbetsgruppen följer samtalen i Faith and Order-kommissionen.

Almut Bretschneider-Felzmann, Svenska kyrkan
Arne Fritzson, Equmeniakyrkan
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift 
Beata Rohdin, Stockholms katolska stift
Johannes Magnusson, Pingst – fria församlingar i samverkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd

Arbetsgruppen diskuterar övergripande jämställdhetsfrågor med relevans för medlemskyrkorna och är en resurs för styrelsen.

Pehr Thorell, Stockholms katolska stift
Sofia Strinnholm, Svenska kyrkan
Marit Norén, Svenska kyrkan
Rebecka Goldschmidt, Etiopiska ortodoxa kyrkan
Anne-Christine Lindvall, Antiokenska kyrkan
Kim Bergman, Equmeniakyrkan
Anna-Maria Tuftström, Frälsningsarmén
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd
Elin Jönsson, Stockholms katolska stift

Arbetsgruppen arbetar för att vidga och bredda de missionsteologiska perspektiven och stimulera samtalet om mission i kyrkor och samhälle. Arbetsgruppen följer de aktuella missionsteologiska samtalen och vill vara en mötesplats mellan teoretiker och praktiker. Arbetsgruppens arbete sker i samverkan med Svenska missionsrådet.

Ann Aldén, Svenska kyrkan
Anna Ljung, Equmeniakyrkan
Daniel Råsberg, Evangeliska frikyrkan
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
Gunilla Gunner, Södertörns högskola
Petter Jakobsson, Svenska missionsrådet

Maria Olausson, Frälsningsarmén
Peter Ekman, Svenska kyrkan
Björn Håkonsson, Stockholms katolska stift
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Christian Olsmalm, Svenska Kyrkans Unga
Madelene Boberg, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Samuel Hummerdal, Sveriges kristna råd

Gruppen leder arbetet inom den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet med syfte att stödja arbetet för en rättvis fred som lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. I gruppen ingår representanter för de samverkande organisationerna.

Lennart Molin, Equmeniakyrkan (ordförande)
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Sigurdur Hafthorsson, Svenska kyrkan
Johanna Wassholm, Svenska kyrkan
Margoth Sonnebo, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Linda Johansson, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Kari Berg, Kristna Fredsrörelsen
Anna Wikman, Kristna Fredsrörelsen
Petra Falk, Studieförbundet Bilda
Mikael Ivarsson, Studieförbundet Bilda
Martin Hedberg, KFUM Sverige
Alexander Clemenson, KFUM Sverige
Kenneth Kimming, Diakonia
Silvia Östberg, Diakonia
Jennifer Schulze, Sabeel i Sverige
Elin Dellås, Sabeel i Sverige
Yasin Ahmed, Sensus Studieförbund
Julia Ryberg, Vännernas Samfund, Kväkarna
Kerstin Eksell, Vännernas Samfund, Kväkarna
Sarah Mossop, Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd

Verka för ett hållbart samhälle vad gäller klimat. Informera varandra om vad som görs i olika sammanhang. Förstärka effekterna av det som sker genom att samordna insatser där så är lämpligt.

Ann Edlund, Svenska kyrkan
Annelie Anderberg, Studieförbundet Bilda
Björn Engdahl OPM, Stockholms katolska stift
Charles Camara OPM, Stockholms katolska stift
Hanna Solna, Svenska kyrkans unga
Henric Götefelt, Grön kyrka
Henrik Grape, Svenska kyrkan
Johannes Widlund, PMU
Lennart Renöfält, Equmeniakyrkan
Magnus Köpman, EFK
Nicklas Adamsson, Vännernas samfund, Kväkarna
Sandra Edin, EFK och God jord – kristna för miljö och rättvisa
Sven-Gunnar Hultman, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Torbjörn Söderquist, Vännernas samfund, Kväkarna
Benjamin Ulbricht, Sveriges kristna råd

Uppmärksamma etiska frågor och utmaningar som aktualiseras av utvecklingen inom sjukvård och medicinsk forskning. Gruppen är vilande, men sammankallas vid behov.

Christina Lindgren, Equmeniakyrkan
Carin Åblad Lundström, Svenska kyrkan
Ingemar Moritz, Svenska kyrkan
Benedicta Lindberg, Respekt
Jukka Aminoff, Finsk-ortodoxa kyrkan
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd

Verka för hållbar fred i familj och samhälle, fred med jorden, fred på marknaden och fred mellan folken.

Fredrik Ivarsson, Svenska kyrkan
Fredrika Gårdfeldt, Svenska präster och pastorer mot kärnvapen
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Hanna Solna, Svenska kyrkans unga
Jenny Svanberg, Life&peace institute
Jonas Thorängen, Ekumeniska följeslagarprogrammet
Julia Rydberg, Vännernas samfund, Kväkarna
Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen
Martin Uggla, Kristna fredsrörelsen
Paulina Lindgren, Bilda
Peter Brune, Warchild/Stockholms katolska stift
Peter Jansson, Vännernas samfund, Kväkarna
Petter Jakobsson, SMR
Sara Jakobsson, PMU
Benjamin Ulbricht, Sveriges kristna råd

Kontaktperson på SKRs kansli: Samuel Hummerdal

Följa utvecklingen vad gäller människors livsbetingelser och samhällets stöd och skydd för människor i utsatta situationer samt verka för att kyrkors och närstående organisationers diakonala arbete fördjupas och förstärks.

Sofia Rosén, Equmeniakyrkan
Mia Nilsson, Hela människan
Christine Viklund, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Marie Eidem, Stockholms katolska stift
Birgitta Lundin, Frälsningsarmén
Jan Sjögerud, Svenska kyrkan
Anna Ahlström, Svenska Alliansmissionen
Susanne Rodmar, Sveriges kristna råd

Verka som expertgrupp vad gäller frågor om migration och integration med syfte att en människosyn som innebär alla människor lika värde och respekt för mänsklig värdighet ska komma till uttryck i kyrkornas/organisationernas arbete.

Anna Karlgren, Svenska kyrkan
Anna-Maria Tuftström, Frälsningsarmén
Daniel Berner, Svenska Alliansmissionen
Elias Nygren, Sociala missionen
George Joseph, Katolska kyrkan, Caritas
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Johannes Bjöhrn, Asylrättscentrum
Katinka Levin, Svenska kyrkan, Stockholms stift
Michael Williams, Personligt mandat
Robert Johansson, Trosrörelsen, Livets Ord
Sofia Rosén, Equmeniakyrkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd

Det teologiska expertrådet är en resurs för Kriminalvårdens medarbetare och Nav-medarbetarna när det gäller frågor av teologisk art som kan uppstå i arbetet på häkten och anstalter.

Smajo Sahat, imam, Skövde
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, Uppsala universitet
Stefan Nordström, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd

Gunnel Andréasson, Konsulent, Sveriges Frikyrkosamråd
Sr Christina Hennig, Stockholms katolska stift
Kimmo Kling, samordnare Svenska kyrkan
Birgitta Nordin, Svenska kyrkan
Johan Möller, Svenska kyrkans anställda inom Sjukhuskyrkan
Mikael Mattisson, Frikyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
Lars-Gunnar Hjerne, Sveriges Frikyrkosamråd
Süleyman Wannes, Ortodoxa kyrkofamiljen

Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Tina Hansson, Syskonbandet
Eva Johansson, Sveriges kristna handikappsförbund
Elna Wahlgren Lundqvist, Svenska kyrkan
Lisa Israelsson, Svenska kyrkan
Thomas Nordlöf, Stockholms katolska stift
Inger Svantesson, Sveriges kristna handikappsförbund
Christine Viklund, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd

Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd (ordförande)
Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen
George Olvik, Equmeniakyrkan
Ida Hennerdal, Sveriges kristna råd
George Joseph, Sveriges kristna råd
Henric Götefelt, Kristna fredsrörelsen
KG Hammar, Kristna fredsrörelsen
Jenny Dobers, Equmeniakyrkan
Anna-Carin Stenbeck, Equmeniakyrkan
Martin Smedjeback
Joe Frans
Henrik Rosén,
Sveriges kristna råd (adjungerad sekreterare)

Inga Johansson, Equmeniakyrkan (ordförande)
Johannes Magnusson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Markus Sand, Evangeliska frikyrkan
Mikael Nilsson, Svenska Alliansmissionen
Cissi Glittvik, konsulent kyrka – högskola, Frikyrkosamråd

Medarbetarrepresentanter, valda av medarbetargruppen:
Anna Berndes, studentpastor Stockholm
Mattias Sennehed, studentpastor, Linköping
Lasse Johansson, studentpastor, Örebro

Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Eva Brunne, Svenska kyrkan
Celina Falk, Svenska kyrkan
Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkan
Ann Aldén, Svenska kyrkan
Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkan
Sara Gehlin, Svenska kyrkan
Kerstin Kollander, Svenska kyrkan
Anita Suneson, Svenska kyrkan
Lars-Ove Ljungberg, Svenska kyrkan
Peter Lindvall, Svenska kyrkan
Victoria Gejrot, Equmeniakyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Charlotta Norrby, Svenska missionsrådet
Petter Jakobsson, Svenska missionsrådet
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd
Misha Jaksic, Sveriges kristna råd
Jonas Thorängen, Sveriges kristna råd
Amanda Carlshamre, Sveriges kristna råd

Åsa Ingårda, Svenska kyrkan
Göran Gunner, Equmeniakyrkan
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
Susanne Rodmar, Sveriges kristna råd
Sigurdur Hafthorsson, Svenska kyrkan
Anna Karlgren, Svenska kyrkan
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
David Jakobsson, Svenska kyrkan
Victoria Gejrot, Equmeniakyrkan
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Niklas Eklöv, Svenska missionsrådet
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd
Misha Jaksic, Sveriges kristna råd
Amanda Carlshamre, Sveriges kristna råd