Den lutherska kyrkofamiljen har cirka sex miljoner medlemmar i Sverige.

Svenska kyrkan är den största lutherska kyrkan i Sverige. Sedan skiljandet från staten år 2000 är Svenska kyrkan en fri och öppen folkkyrka.

I hela världen finns det omkring 75-80 miljoner bekännare. De flesta av de lutherska kyrkorna är medlemmar i Lutherska världsförbundet där Svenska kyrkan är den största.

Lutherska kyrkor i Sveriges kristna råd

I den lutherska kyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd finns fem medlemskyrkor.