Bild från andakstrum på en anstalt. Fyra personer, inga ansikten.

Sveriges kristna råd har ett uppdrag av Kriminalvården att samordna och förmedla den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet.

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 180 präster, pastorer och diakoner samt imamer och övriga muslimska själavårdare. Dessa kallas Nav-medarbetare. Nav står för Nämnden för Andlig Vård och är ett begrepp som används i Kriminalvården. Nav-medarbetarna har i uppgift att möta de intagnas behov av personliga samtal, att anordna gudstjänster och att erbjuda samtalsgrupper samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor. Det ligger också i deras uppdrag att stödja häktade och intagna att få träffa företrädare för sin tro och religion.

På riksplanet sker en samordning av verksamheten genom Sveriges kristna råd, SKR. Sveriges kristna råd sammanlänkar kyrkornas, övriga religiösa trossamfunds och Kriminalvårdens ansvar för den andliga vården. SKR har ansvar för rekrytering, utbildning och säkerhetsprövning av Nav-medarbetare.

Sveriges kristna råd har genom ett avtal med Kriminalvården ett övergripande ansvar för den andliga vården som styrs av ett antal riktlinjer.

Detta betyder Nav-arbetet för Kriminalvården:

Att avtjäna ett straff kan ge möjlighet till viktig reflektion. I mötena med Nav-medarbetarna får klienterna prata om stora och svåra frågor och ges andlig vägledning, oavsett tro eller religion. Samtalen visar sig ibland bli början på en avgörande förändring för individen. Nav-medarbetarna  bidrar med kunskap, erfarenhet och nya perspektiv till Kriminalvårdens verksamhet.

Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården.

Fördjupad information