Andlig vård i Kriminalvården

Sveriges kristna råd har ett uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet.

Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för andlig vård, Nav.

Att leda samtalsgrupper, ansvara för de frivilliga besöksgrupperna och genom sin närvaro och sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom Kriminalvården är också en del av arbetet.

Anstalterna i Sverige är mångkulturella. För ett djupare personligt samtal krävs ofta språkkunskaper och förståelse för varandras kulturella bakgrund. Varje intagen på svenska anstalter och häkten ska ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen kap 2, § 1, 6:e stycket.

Sveriges kristna råd har genom ett avtal med Kriminalvården ett övergripande ansvar för den andliga vården som styrs av ett antal riktlinjer.

Detta betyder Nav-arbetet för Kriminalvården

För Kriminalvårdens klienter har själavårdarna inte sällan en livsviktig funktion. Oavsett tro och religion, så finns en möjlighet till samtal och reflektion kring oro, skuld och inte minst hopp. För organisationen är Nav en viktig källa till kunskap, dels utifrån erfarenhet och kompetens, men också genom att vi får återkoppling från ögon utifrån som ser vår verksamhet inifrån. Ett samarbete som jag värnar om. 

Nils Öberg, tidigare generaldirektör Kriminalvården.

180 präster, pastorer, diakoner och imamer

Det finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid häkten och anstalter i Sverige. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Det finns också ett drygt tiotal imamer. Sveriges kristna råd har ansvaret för att samordna all andlig vård i Kriminalvården.

Kontaktperson

Skrivet om andlig vård i Kriminalvården

Från debattartiklar till blogginlägg och remissvar. Vi är aktiva i dialogen om andlig vård i Kriminalvården. Här kan du läsa vad vi skrivit i ämnet.