Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården och erbjuder enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer och gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal.

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar olika kristna kyrkor och samfund.

Sjukhuskyrkan finns över hela Sverige. Hitta din lokala sjukhuskyrka.

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.