Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal.

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar olika kristna kyrkor och samfund.

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Visste du att ...

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Totalt finns cirka 250 medarbetare inom Sjukhuskyrkans verksamhet i landet som representerar de olika kristna traditionerna i vårt land.

Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Kontaktperson