Eritreansk-ortodoxa kyrkan i Sverige (EKOTS) sorterade länge under den koptisk-ortodoxa (och senare etiopiskor-todoxa kyrkan), men är sedan 1993 en självständig ortodox kyrka.

Den Eritreansk-ortodoxa kyrkan omfattar i dag ungefär två miljoner människor vilket är ungefär hälften av Eritreas befolkning. Eritreansk-ortodoxa kyrkan har en bra relation med de andra kristna, såsom Romersk-katolska kyrkan, de evangeliska kyrkorna, och andra religioner, till exempel islam. Samfundet vårdar också ett bra och nära samarbete med de ortodoxa och österländska-orientaliska kyrkorna.

Eritreanskt-ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige står under den koptiska patriarken.

EOKTS medlemmar består huvudsakligen av svensk-eritreaner. Huvudförsamlingarna finns i Stockholm och Göteborg. Både kyrkornas präster och diakoner reser runt och håller gudstjänst.

Fakta om Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

5

Antal medlemmar i Sverige

7000

Grundat

1980

Medlem i SKR sedan

2017