Eritreanska ortodoxa Tewahedokyrkan i Skandinavien (Koptiska patriarkatet), EOTKS (KP) är den kyrka som är erkänd av de övriga kyrkorna i den orientaliska ortodoxa kyrkofamiljen, och därmed kyrkorättsligt den legitima representanten för den Eritreanska ortodoxa kyrkan. Samfundet står fritt från regimen i Eritrea och vill verka utifrån den demokrati, rättvisa och frihet som råder i Sverige.

Den Eritreanska ortodoxa kyrkans ursprung går tillbaka till den kyrka som grundades av helige Frumentios på 300-talet. Sedan 1993 är den Eritreanska ortodoxa kyrkan en självständig ortodox kyrka, i vilken ungefär hälften av Eritreas befolkning är medlemmar. Sedan 2005, när regimen i Eritrea lät fängsla patriarken Antonios, befinner sig den Eritreanska ortodoxa kyrkan i schism.

EOTKS (KP) står under den koptiske patriarken, och lyder i Skandinavien under den koptiske biskopen, Anba Abakir, med säte i Södertälje. I övrigt har EOTKS (KP) en självständig organisation. Huvudförsamlingen finns i Sundsvall. Större församlingar finns i bl.a. Gävle, Bollnäs och Stavanger.

”Tewahedo” är ett begrepp på kyrkospråket Geez, och betyder ungefär ”förenad till ett”. Det syftar till de orientaliska ortodoxa kyrkornas kristologi, som ser Kristi gudomlighet och mänsklighet i en förenad natur.

Fakta om Eritreanska ortodoxa Tewahedokyrkan i Skandinavien

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

17 (varav tre i Norge)

Antal medlemmar i Sverige

14 172

Grundat

2013

Medlem i SKR sedan

2017