Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges kristna råd, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för rättvisa och fred.

Fred är så mycket mer än frånvaron av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. Dessa olika sorters fred hör ihop och förutsätter varandra.

Fred och mänskliga rättigheter är inget som kommer av sig själv, fred måste byggas och vi bygger den tillsammans. Alla kan inte göra allt, men tillsammans lägger vi ett pussel som kan bli helt. Som kyrkor och samfund är vi en stor gemenskap där vi alla är delar av en och samma kropp.

Mötesplats

Genom Sveriges kristna råd vill kyrkorna i Sverige verka för fred och försoning genom att få människor att inse sitt ömsesidiga beroende av varandra. Det kan ske genom gränsöverskridande möten, som till exempel dialoger mellan religioner eller kontakter mellan nya och gamla svenskar.

Gemensamt lärande

Genom våra arbetsgrupper och tillsammans med andra aktörer vill också skapa plattformar för lärande, reflektion och handling gällande angelägna ämnen. Det kan handla om Kyrkornas arbete i relation till gängvåld eller Fredsbudskapet i krigstid.

Kyrkornas världsråd

Genom Kyrkornas världsråd arbetar kyrkor över hela världen med flera fredsprojekt, exempelvis Thursdays in black och Pilgrimage of Justice and peace