I Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhet möts kyrkorna i frågor som bland annat rör jämställdhet, genus, makt och sexualitet.
Under våren 2022 inledde arbetsgruppen en gemensam pilgrimsprocess.

Ekumenisk pilgrimsprocess om jämställdhetsfrågor

Pilgrimsprocessen innebär att gruppen under några terminers tid kommer att besöka varandras kyrkor och spendera ett dygn tillsammans. Vid varje besök får gruppen ta del av och samtala om den mottagande kyrkans syn på frågor om jämställdhet, sexualitet, kön och makt. Detta är frågor som berör oss alla i våra kyrkor och som delvis är ekumeniskt svåra. Men med utgångspunkt i den receptiva ekumenikens förhållningssätt ligger pilgrimsprocessens fokus på lyssnande och lärande, där deltagarna frågar sig vad var och en i sin egen kyrkotradition kan lära sig av den andres perspektiv.
Här nedan publicerar medlemmar ur arbetsgruppen under resans gång reflektioner från träffarna.

Artikel om pilgrimsprocessen:

Pilgrimsprocess om jämställdhet inledd

Reflektioner efter första dygnet – pilgrimsstopp hos katolska kyrkan:

Reflektioner efter andra dygnet – pilgrimsstopp hos Svenska kyrkan:

Reflektioner efter tredje dygnet – pilgrimsstopp hos den ortodoxa kyrkan:

Reflektioner efter fjärde dygnet – pilgrimsstopp hos den frikyrkliga familjen:

Kontaktperson

Jan Eckerdal

direktor teologi

jan.eckerdal@skr.org

Mer om Jan Eckerdal

Skrivet om jämställdhet