Kristendomen i Makedonien kan spåras tillbaka till aposteln Paulus missionärsresor under det första århundradet efter Kristus.

Senare, under det bysantiska riket, etablerades biskopsdömet Justiniana Prima. På 1000-talet bildades Ohrids biskopsdöme som existerade fram till år 1767, då dess självständighet upphävdes och inkorporerades i Konstantinopels patriarkat. År 1967 återupprättades Ohrids biskopsdöme, nu under namnet Makedoniska ortodoxa Kyrkan.

Redan i samband med de första makedoniska invandrarna i Sverige i slutet av 1950-talet, fanns det ett behov av att organisera kyrkoförsamlingar. 1973 bildades de båda församlingarna i Göteborg och Malmö som idag organisatoriskt tillhör Makedoniska ortodoxa stiftet för Europa, som är under jurisdiktion av Makedoniska ortodoxa kyrkan.

Kyrkans vision är att värna om medlemmarnas andliga behov och därmed deras sociala och psykosociala hälsa och välmående. Strävan är att vara en öppen kyrka för alla, som på frivillig basis, oavsett etnisk, politisk eller någon annan tillhörighet, vill ansluta sig och leva i enlighet med den kristna ortodoxa värdegrunden. I dag pågår ett aktivt arbete för att skapa en succession mellan första och andra generationens makedoniska invandrare för att möjliggöra förutsättningar att fortsätta Makedoniska ortodoxa kyrkans tradition.

Fakta om Makedonska ortodoxa kyrkan

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

2

Antal medlemmar i Sverige

8264

Grundat

1973