För de kyrkor och enskilda personer som vill stödja det ekumeniska arbetet i Sverige finns möjligheten att ge en gåva till Sveriges kristna råd.

Arbetet inom Sveriges kristna råd finansieras till största del av medlemskyrkornas avgifter. Sveriges kristna råd är inte en insamlingsorganisation. För att möjliggöra enskilda projekt ansöks om särskilda projektmedel hos myndigheter, stiftelser och organisationer.

Likväl finns det församlingar och enskilda som vill stödja det ekumeniska arbetet i Sverige, vilket naturligtvis bidrar till att utveckla det ekumeniska arbetet mellan kyrkor och i samhället.

Kollektcirkulär, Svenska kyrkan

Söndagen den 2 maj 2021 gör församlingar inom Svenska kyrkan en insamling till migrations- och integrationsarbetet inom Sveriges kristna råd. Läs mer om insamlingen i nedan brev.

Tack för din gåva!