Equmeniakyrkan är Sveriges nyaste kyrka som bildades av Svenska Baptistsamfundet i Sverige, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.

Denna gemensamma kyrka är med sina reformerta, baptistiska och metodistiska rötter på många sätt unik, även internationellt. De tre ursprungssamfunden har en lång gemensam historia och var en del av folkrörelserna under 1800-talet. Gemensamt är att man värnat demokratifrågorna, den personligt tillägnade tron och samhällsengagemanget. Ända sedan 1905 har man sökt samsyn och samarbete i olika hänseenden. Lokala församlingar gick tidigt samman och bildade gemensamma församlingar.

Equmeniakyrkan är en gemenskap av lokala församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Lokala församlingar möts årligen till kyrkokonferens, vilket utgör Equmeniakyrkans högsta beslutande organ tillika Sveriges största ombudssamling. Inom samfundet är bibelläsning och bön viktigt, liksom det livsnära samtalet, gudstjänsten, sången och musiken. Här betonar man också samhällsengagemang och internationellt arbete. Särskilt vill man värna barn och ungas rättigheter och möjligheter.

Equmeniakyrkan har en vision om att vara en kyrka för hela livet. Kyrkans barn- och ungdomsarbete leds av ungdomsföreningen Equmenia som har cirka 17 000 medlemmar. Samfundet har ett stort internationellt arbete genom sina samarbetskyrkor i cirka 30 länder på alla kontinenter, samt ett starkt ekumeniskt engagemang.

Fakta om Equmeniakyrkan

Kyrkofamilj

Frikyrkofamiljen

Antal församlingar

630

Antal medlemmar i Sverige

63000

Grundat

2011

Medlem i SKR sedan

2012

Kyrkoledare

Lasse Svensson