Bön är ett sätt att tala med Gud och är en viktig del i den kristna tron. Här har vi samlat en rad ekumeniska böneinitiativ som inträffar årligen.

Januari

Böneveckan för kristen enhet infaller alltid 18-25 januari och samordnas i Sverige av Sveriges kristna råd. Böneveckan firas samtidigt i cirka 75 länder.
Läs mer: Böneveckan

Februari

Universitetskyrkor över hela världen uppmärksammar Universal day of Prayer for students som infaller i mitten av februari.
Läs mer: http://www.movement.org.uk/resources/student-sunday

Mars

I Sveriges samordnas Världsböndagen av Sveriges Ekumeniska kvinnoråd som firas första fredagen i mars varje år.
Läs mer: http://www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/

Maj/Juni

Pingstbönen är ett lokalt initiavit från Varberg som vuxit och blivit en nationell angelägenhet med bön från Kristi himmelfärdsdag till och med Pingstdagen.

Juni

Nationaldagsbönen den 6 juni genomförs i alla kommuner i Sverige och samordnas av Sverigebönen som är ett allkristet nätverk.
Läs mer: https://sverigebonen.se/

Augusti

Världsbönedag för fängelsesjälavård inträffar 25 augusti vilket är samma dag år efter år.
Läs mer: https://www.ipcaworldwide.org/

September

Internationella böndagen för fred firas årligen den 21 september. Denna dag sammanfaller även med den av FN:s utlysta internationella dagen för global vapenvila och ickevåld.
Läs mer: https://www.peaceoneday.org/Main/

September

Världsveckan för fred i Palestina och Israel är ett initiativ från Kyrkornas världsråd.
Läs mer: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/world-week-of-peace-in-palestine-and-israel

September/Oktober

Skapelsetid infaller 1 september till andra söndagen i oktober.
Läs mer: Skapelsetid

Oktober

Nationell böndag för världens barn uppmärksammas första måndagen i oktober som är den internationella barndagen. Bönen samordnas av Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen och Sveriges kristna råd.
Läs mer: Nationell böndag för världens barn

Hela året

Kyrkorna världsråds ekumeniska bönekalender med nya bönämnen varje vecka.
Läs mer: Ekumenisk bönekalender

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
Läs mer: https://sverigebonen.se/