Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Alla kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Men tron kan också förena och utmana. Därför finns Sveriges kristna råd. Inom våra 27 medlemskyrkor ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.

Signerat Sveriges kristna råd

vårt arbete

Vi är verksamma inom