Kyrkornas speciella bidrag i miljöarbetet utgår från tron på att Gud skapat jorden och att det Gud skapar är gott. Som en del av denna märkliga skapelse har människan av Gud anförtrotts ett särskilt ansvar att i ödmjukhet värna naturen och skydda skapelsen.

Utifrån den grunden utvecklar kyrkorna sina övertygelser om vikten av att arbeta för en hållbar utveckling för planeten jorden.

Klimatskrift

I skriften Värna den jord som Gud älskar (Obs! Uppdaterad 2022) diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

BESTÄLL/LADDA NER BOKEN HÄR

Fördjupade samtal om klimatskriften ”Värna den jord som Gud älskar”:

”Jorden ropar” – ett samtal med Nicklas Adamsson från Vännernas samfund, Kväkarna 


”Guds älskade skapelse” – ett samtal med Johannes Widlund, PMU


”Klimat och global utveckling” – ett samtal med Henrik Grape, Kyrkornas världsråd


”Klimaträttvisa” – ett samtal med Hanna Soldal, Svenska kyrkans unga


”Att bäras av ett hopp” – ett samtal med Torbjörn Söderqvist från Vännernas samfund, kväkarna


”Vi gör det tillsammans” – ett samtal om studiehandledningen, med Annelie Anderberg från Studieförbundet Bilda


Grön kyrka

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. I Grön möts kyrkor och delar med sig av utmaningar, planer och hopp för en hållbar värld. Sveriges kristna råd rekommenderar kyrkor och församlingar till engagemang i Grön kyrka som är ett ekumeniskt arbete som drivs av Equmeniakyrkan.

Samverkan

På lokal nivå rekommenderar Sveriges kristna råd samverkan med Omställningsrörelsen, Naturskyddsföreningen och andra liknande organisationer i arbetet för långsiktigt hållbar miljö. Sveriges kristna råd är medlem i Klimatriksdagen.