Klimat och hållbar utveckling

Kyrkornas speciella bidrag i miljöarbetet utgår från tron på att Gud skapat jorden och att det Gud skapar är gott. Som en del av denna märkliga skapelse har människan av Gud anförtrotts ett särskilt ansvar att i ödmjukhet värna naturen och skydda skapelsen.

Utifrån den grunden utvecklar kyrkorna sina övertygelser om vikten av att arbeta för en hållbar utveckling för planeten jorden.

Det mesta av arbetet sker av engagerade människor som i sina lokala församlingar och/eller olika föreningar arbetar för att värna skapelsen.

Skrift

I skriften Värna den jord som Gud älskar diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

Samverkan

På lokal nivå rekommenderar Sveriges kristna råd samverkan med Omställningsrörelsen, Naturskyddsföreningen och andra liknande organisationer i arbetet för långsiktigt hållbar miljö. Sveriges kristna råd är medlem i Klimatriksdagen.

Skrivet om hållbar utveckling

Från debattartiklar till blogginlägg och remissvar. Vi är aktiva i dialogen om klimat och hållbar utveckling. Här kan du läsa vad vi skrivit inom ämnet.