Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Förvaltningsnämnden (styrelsen) är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop som ordförande. Sista ansökningsdatum är den 28 februari.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år. Stipendier kan sökas för att täcka kostnader för materialinsamling, andra studieresor, publiceringskostnader samt deltagande i internationella ekumeniska kurser, konferenser och seminarier.

Prioriterade områden

Ett särskilt ansvarsområde för fonden är att ge stipendier för Graduate School of Ecumenical Studies och andra kurser vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz, som drivs av Kyrkornas Världsråd. Fonden prioriterar också ansökningar som vid sidan av ekumenisk relevans har en uttalad inriktning mot fredsfrågor.

Stipendierna är personliga och kan inte överlåtas. För grupper (resor, konferenser eller dylikt) erfordras individuell ansökan från varje deltagare. Anslag till organisationer beviljas endast i undantagsfall. Beslut om stipendierna fattas vid fondens årsmöte i april. Stipendierna utlyses i regel före januari månads utgång med sista ansökningsdag 28 februari.

Inriktning

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond utlyser stipendier avsedda för:
– Studier vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz
– Forskning och studier inom ekumenikens och fredens områden
– Deltagande i internationella ekumeniska seminarier och konferenser

Ansökan

Länk till mer information om ansökan och hur du ansöker

Om Nathan Söderblom

Så här beskriver Svenska kyrkan Nathan Söderblom: LÄS MER

Kontaktperson

Emma Nygren

administratör

08-453 68 22

emma.nygren@skr.org