Migration och integration

Ända sedan Sveriges kristna råd bildades så har organisationen på olika sätt arbetat med frågor om migration och integration. Kyrkan är världsvid och överskrider därför nationella, etniska och språkliga gränser. Opinionsbildning och utbildningar är ett par av dagens arbetssätt.

I medlemskyrkornas lokala församlingar görs stora insatser för enskilda och familjer som är asylsökande eller nyanlända. Det sker i många olika former, från råd och stöd i samband med asylansökningar till språkcaféer och gemenskapsgrupper och allt möjligt däremellan.

På den nationella ekumeniska nivån inom Sveriges kristna råd handlar det mer om strukturellt arbete, med syfte att stötta och underlätta det arbete som sker lokalt; genom att delta i debatt och opinionsbildning i media, genom möten med ministrar, riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner och tjänstemän på Migrationsverket, genom att erbjuda utbildningar som till exempel om konvertiter i asylprocessen och genom produktion av material.

Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter.

Kontakta oss om migration och integration

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss om migration & integration kontaktar du bäst någon av våra kontaktpersoner inom området.

Kontaktperson