Den frikyrkliga kyrkofamiljen har i Sverige cirka 235 000 medlemmar. Antalet bekännare i världen uppgår till cirka 500 miljoner.

Den svenska frikyrkofamiljen har många grenar, flera av dem representerande stora världsvida gemenskaper.

Frikyrkofamiljen inom SKR samordnas genom Sveriges Frikyrkosamråd: LÄS MER

Inom frikyrkofamiljen finns FRIFO – Frikyrkliga forskningsrådet: LÄS MER

Frikyrkor i Sveriges kristna råd

I frikyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd finns sex medlemskyrkor och tre observatörer.