Vad är ekumenik?

Ekumenik handlar i grunden om relationer. Ekumeniskt arbete strävar efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärker de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling.

Katoliker, ortodoxa, pingstvänner och svenskkyrkliga ... Även om kristenheten är uppdelad i olika kyrkor och samfund, så är de egentligen bara olika delar av den enda världsvida kyrkan. När delarna samtalar och samverkar kallas det för ekumenik.

De första troende

För de allra första kristna, som levde på Nya testamentets tid, samlades kristna i mindre och större grupper i Jesu efterföljd. Under historiens gång har kyrkan delats i olika grenar och samfund. I början av 1900-talet tog en ekumenisk rörelse fart som ville samla de olika delarna av kyrkan.

När kristna i olika kyrkor och samfund idag träffas och har gemensamma aktiviteter, då kallas det ekumenik. På nationell nivå i Sverige samordnas det ekumeniska arbetet av Sveriges kristna råd. Runt om i landet finns många lokala kristna råd där kyrkor från olika traditioner möts.

Så säger Bibeln

I Bibeln beskrivs grunden för arbetet med enhet och ekumenik så här i Johannesevangeliet 17:21:

"Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig".

Om ordet ekumenik

Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. Ordet ekumenik kommer från grekiskans ”oikoumene” som kan översättas med ”den bebodda världen”. Ordet är bildat av ”oikos” som betyder hus. Ekumenik kan beskrivas som att leva tillsammans i samma hus.