Ingen människa är en ö. Vi lever alla i relationer av olika slag. Kristen tro talar om att Gud vill människor väl och att vi är gåvor till varandra. Men livet tillsammans kan vara underbart och smärtsamt och allt däremellan.

Därför är människors samlevnad ett viktigt tema för kyrkornas undervisning och verksamhet. I liv och samtal vill kyrkorna dela erfarenheter och vägledning.

Uppgiften för Sveriges kristna råd inom detta område är främst att formulera kyrkornas gemensamma ståndpunkter i offentlig debatt. Det sker till exempel genom debattartiklar, uttalanden och remissvar på statliga utredningar eller förslag.

Kyrkorna har formulerat en hållning och praxis kring sexuella övergrepp i skriften Ekumeniska riktlinjer kring sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer (utgiven 2018).