Presidium

Sveriges kristna råds presidium väljs av styrelsen och består av företrädare för fyra kyrkofamiljer, samt generalsekreteraren.

Dioscoros Benjamin Atas
Ärkebiskop, Syrisk ortodoxa kyrkan
Telefon: 08-550 401 53

Antje Jackelén
Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Kontaktas via pressekreterare Daniel Bramsell
Telefon: 018-16 96 00

Anders Arborelius
Kardinal, Stockholms katolska stift
Kontaktas via Katolska Biskopsämbetet
Telefon: 08-462 66 00

Daniel Alm (ordförande 2020-2021)
Föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan
Telefon: 08-608 96 00

Karin Wiborn
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Telefon: 08-453 68 01