Sveriges kristna råds presidium väljs av styrelsen och består av företrädare för fyra kyrkofamiljer, samt generalsekreteraren.