Välkommen att kontakta Sveriges kristna råd. Till oss hittar du enkelt med buss, tunnelbana eller tvärbana. Vi finns vid Alviks torg i Bromma.

Ledningsgrupp

Det dagliga arbetet vid Sveriges kristna råd leds av generalsekreteraren med stöd av ledningsgruppen.

Esther Flores Sedman

Press- och kommunkationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org

Jan Eckerdal

Teologisk rådgivare

08-453 68 04

jan.eckerdal@skr.org

Sarah Mossop

Ekonomi- och kansliansvarig

08-453 68 36

sarah.mossop@skr.org

Sofia Camnerin

Generalsekreterare

08-453 68 01

sofia.camnerin@skr.org

Medarbetare

Välkommen att kontakta medarbetare inom Sveriges kristna råd.

Porträtt på Benjamin Ulbricht

Benjamin Ulbricht

Handläggare teologi och hållbarhet

08-453 68 08

benjamin.ulbricht@skr.org

Emma Nygren

Administrativ assistent, Andlig vård i Kriminalvården och Ekumeniska följeslagarprogrammet

08-453 68 22

emma.nygren@skr.org

Erik Svanberg

Koordinator, Ekumeniska följeslagarprogrammet

08-453 68 07

erik.svanberg@skr.org

Gunnel Andréasson

Konsulent, Andlig vård inom hälso- och sjukvården

08-453 68 33

gunnel.andreasson@skr.org

Jonas Thorängen

Samordnare, Ekumeniska följeslagarprogrammet

08-453 68 12

jonas.thorangen@skr.org

Margit Nærdal

Samordnare, Andlig vård i Kriminalvården

08-453 68 13

margit.naerdal@skr.org

Maria Bäcklund

Koordinator, Ekumeniska följeslagarprogrammet

08-453 68 34

maria.backlund@skr.org

Misha Jaksic

Samordnare, ortodoxa kyrkofamiljen

08-453 68 20

misha.jaksic@skr.org

Smajo Sahat

Konsulent, Andlig vård i Kriminalvården

08-453 68 54

smajo.sahat@skr.org

Susanne Rodmar

Konsulent, Andlig vård i Kriminalvården

08-453 68 11

susanne.rodmar@skr.org

Ulla Le Vau

Konsulent, Andlig vård i Kriminalvården

08-453 68 64

ulla.levau@skr.org

Kontaktuppgifter till samordnarna för de fyra kyrkofamiljerna: Länk