Sveriges kristna råd publicerar vid särskilda tillfällen förslag till gemensamma böner för landets kyrkor. Här är en sammanställning av de senaste årens särskilda böner.

Bön på internationella barndagen

Oktober 2022

Gud vi ber för alla världens barn, till Dig som är barnens vän.
Vi ber om fred för de som lever i krig. Mat för de som hungrar. Rent vatten och skola som är tillräckligt kul och där man får lära sig mycket.

Vi ber för de barn som är ensamma, de som mobbas, de som har sorg och saknar. Vi ber för barn som är sjuka, för de som tvingas jobba.

Vi ber för barn som har fått ett syskon, barn som leker. Vi ber om glädje för alla barn, tröst och mycket framtidstro.

Tack Gud för alla världens barn. Hjälp oss alla att se och älska barnen, vörda dem och lär oss att gå bredvid dem.

Amen.

Bön på internationella fredsdagen

September 2022

Gud, du som är helig, källa till och skapare av allt, eviga kärlek, vi tackar dig:

Du Fader, som älskar oss oändligt,
Du Son, som uppenbarar villkorslös kärlek för oss
Du Heliga Ande, som rustar oss med gudomlig kärlek.

Samla oss i din kärlek,
så att vi blir en synlig gemenskap
och därigenom kan vittna om enhet för världen.

Där ditt folk står splittrat, låt kärleken hela.
När hatet rasar i världen, låt kärleken skapa en rättvis fred.
När skapelsen ropar, kom med befrielse för hela jorden.
Låt din gudomliga kärlek flytta in i våra hjärtan.

Driv din kyrka, och driv världen till enhet och försoning.

Amen.

Internationell böndag för fängelsesjälavård 2022

Augusti 2022
Låt oss som en gemenskap av medmänniskor över hela världen framföra våra böner till vår Herre.

Vi ber för alla frihetsberövade runt om i världen: de som fortfarande sitter i häktet och väntar på att få sin sak prövad, de som tynar bort utan att det finns något slut i sikte för deras rättegångar. För de som redan är dömda och avtjänar sina straff, må de få styrka att utstå de hårda förhållandena i fängelset, att de felaktigt anklagade får rättvisan de förtjänar och att de som bevisats skyldiga tar ansvar för de fel de begått.
Vi ber för de fängslades familjer, må de finna styrka och tröst för att kunna följa med sina nära och kära i fängelse i deras strävan efter rehabilitering och återanpassning till samhället.

Vi ber för offren för brott och våld, må de finna sann rättvisa som helar och återställer så att de inte längtar efter jordisk hämnd på dem som har skadat dem.
Vi ber för kriminalvårdens medarbetare i fängelser och häkten världen över, må de alltid vara medvetna värdet i deras arbete med att hjälpa de frihetsberövade att påminnas om sin inneboende värdighet.

Vi ber för dem som har offentliga ämbeten, särskilt de som är involverade i utformningen av politik för straff och påföljder, att de strävar efter att arbeta för en rättvisa som helar och återställer samtidigt som de upprätthåller rättigheter och värdighet för dem som sitter i fängelse.

Vi ber för länder som befinner sig i krig, särskilt Ryssland och Ukraina, att konflikterna snart får upphöra så att det kommer att bli ett slut på det våld som utövas mot varandra på grund av skillnader i politiska åsikter, hat som utövas med hårda ord, dödliga vapen eller kyla och likgiltighet. Må våra hem, vår nation och länder runt om i världen bli tillflyktsorter för fred.

Vi ber om nåden att se varje människa, särskilt de frihetsberövades, deras familjer och deras offer som Guds barn, – oavsett etnicitet, språk, kultur, ideologi och politisk övertygelse.

Vi ber för helande och rättvisa för alla som har upplevt våld och diskriminering, särskilt i de länder där mutor och korruption, politiska och utomrättsliga avrättningar är utbredda och straffrihet råder. Vi ber för styrka att lära andra, särskilt våra barn, hur man löser problem och olikheter utan våld och med respekt. Vi ber för modet att visa prov på detta i vårt eget beteende.

Vi ber om vishet att känna sanningen och skilja rätt från fel, vad som är sanning bland lögnerna, speciellt i vår tidsålder där falska nyheter sprider sig, särskilt i sociala medier, och har ett starkt inflytande på oss.

Vi ber för solidaritet i vår världsfamilj, för att göra det möjligt att ta emot berättelser och erfarenheter från de som är annorlunda än vi själva och att bemöta dem med respekt.

Gud vår Skapare, Befriare och Livgivare, hör dina trognas böner, var barmhärtig mot oss och uppmuntra oss att fira Kristi olika ansikten i vår gudstjänst så att vi djärvt kan svara på den heliga andens uppmaning att agera tillsammans för att få slut på våld och orättvisor och att vi kan arbeta tillsammans för att skydda dem som är i fara, de mest sårbara och mest behövande. Vi ber om detta genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.


Bön för fred i och omkring Ukraina (Молитва)

Februari och mars 2022

Heliga treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber för situationen i och omkring Ukraina.

Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg.

Stärk enheten mellan människor, folk och stater. Hjälp oss alla att verka för fred och försoning.

Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro. Kom med din fred.

Amen.

Трисвятий Боже, Творець і Спаситель! Ми молимося про події в Україні та навколо неї. 

Ми молимося про те щоб Ти дав політикам та керівникам розуміння, хоробрість та силу діяти направлену на шлях миру. 

Укріпи єдність між людьми, народами та країнами. Допоможи нам усім сприяти миру та примиренню. 

Іісусе Христе, наш Визволитель, дай спокій нашим стурбованим серцям. Прийди зі Своїм миром.
Амінь.
(Översättning av: Tatiana Hedfeldt)


Bön på alla hjärtans dag

Februari 2022

Gud, du som är kärlek (1 Joh 4:8), vars kärlek strömmar över hela jorden, hjälp oss ta emot den.

Lär oss att se på varandra och allt skapat med kärlek. Förlåt oss när vi inte älskar varandra. Förlåt oss för allt hat och all vilja att ta makt över varandra.

Lär oss att älska som du Jesus, älska varandra och älska dig.

Kom heliga Ande med läkande kärlek. Kom till de platser där krig hotar, där krig råder.

Kom till alla som särskilt behöver din kärlek.

Tack att din kärlek, nåd och godhet är evig. Tack att du är evig.

Amen.


Bön för våldets alla offer och värme till alla som sörjer

Oktober 2021

Jesus Kristus du som är hela världens ljus. Må ditt ljus lysa för våldets alla offer, värma alla som sörjer och lysa starkt där våldets makt råder.

Må ditt förvandlande uppståndelseljus bryta fram.

Hjälp oss att alltid se människan; hon som dödas, hon som dödar, hon som sörjer. Hjälp oss att bära ljus. Hjälp oss att aldrig sluta tro.

Du som har besegrat mörkret, du som visar att kärleken är starkast. Kom med din kärlek. Kom med din tröst. Vänd ditt ansikte till oss.
Amen.


IPCA:s världsböndag för fängelsesjälavård

Augusti 2021

Gud, vår far och mor, vi ber för fängelsesjälavårdare världen över som kämpar med att kunna utföra sina uppdrag under pandemin. Vi ber för de fängslade som fått tillbringa ännu mer tid än vanligt i sina celler och inte fått ta emot besök av sina nära och kära.

Herre, hör vår bön.

Gud, vår befriare, i dina händer lägger vi nu den tid av osäkerhet som ligger framför oss. Vi ber för de fängelsesjälavårdare som själva drabbats av covid och dess konsekvenser, ge dem mod och styrka.

Vi tackar dig för alla som arbetat med att ta fram vaccin och ber att det ska komma fängslade och fängelsepersonal till del.

Herre, hör vår bön.

Gud, vår livgivare, ge fängelsesjälavårdare framtidstro och hopp när de på nytt vill förmedla liv, ljus och nåd från dig till de fängslade de möter. Vi ber att din goda Ande ska ge dem uthållighet, styrka och frid på den väg som ligger framför.

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla.
(2 Thess. 3:16)


Bön för Afghanistan, Jemen, Tigray-regionen och klimatet

Augusti 2021

Heliga treeniga allnärvarande Gud, du som skapar, älskar och befriar världen.

Vi ber för länder vi läser om dagligen nu, nya larmrapporter. Brutala stridigheter i Afghanistan, akut hungersnöd och stridigheter i Jemen, ackumulerande oro i Tigray-regionen. Vi ser bilder på svältande och skadade barn. Detta samtidigt som vi vet att klimatnöden breder ut sig och driver på konkurrensen om vår jords minskande resurser och tvingar människor på flykt.

Treenig Gud, du som är hela världens upprätthållare och frälsare. Vi ber dig om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare, om fredliga förhandlingar, om vapenvila. Vi ber för oss alla att vi ska förstå vilka steg vi behöver ta.

Jesus Kristus du som är vår fred, till dig vill vi överlåta allt, också oss själva, kom med din fred.
Amen.


Bön för den oroliga situationen i Jerusalem och i hela Israel och Palestina

Maj 2021

21 maj
Bön med ord som formulerats inom baptistunionen i Israel:
Vi ber om fred för Jerusalem, för alla dess invånare och alla omgivande områden – för både israeler och palestinier.

Vi ber för ledare och alla med makt att de ska främja freden, så att vi kan leva fredliga och stilla liv, i gudsfruktan och helighet.

Vi ber för helande av relationerna mellan judar och araber, särskilt för våra unga, som ställs inför detta hat för första gången.

Vi ber för beskydd för kyrkor, samhällen och våra familjer. Kyrkor ställer in sina gudstjänster, eller sänder dem digitalt, därför att människor är rädda att gå ut. Vi ber särskilt för Haifa, Akko, Lod, Ramle, Jaffa, Kana i Galiléen, Tur’an och vi ber för Jerusalem.

Vi ber för folken i Israel och Palestina och för oss själva, att vi ska komma ihåg att vända våra blickar mot Gud, vår tillflykt och vår styrka, och till Jesus, fredens furste.

Vi ber för oss att vi alla ska leva vår tro genom att älska vår nästa som oss själva, och att vi i tro ska fortsätta att vara en profetisk röst i kaos och oro, och ett ljus i mörkret.
Amen.

Läs gärna också Apostlagärningarna 2:1-11.

16 maj
Med anledning av den oroliga situationen i Jerusalem och i hela Israel och Palestina sörjer vi med alla som drabbats och ber om fred och försoning. Som kristna är vi kallade att följa Freds- och Fridsfursten, Han som är vår och hela världens fred (Efesierbrevet 2:14). Fred är vägen till fred och vi får därför be om fred.

Med den världsvida kyrkan på pilgrimsvandring för fred och rättvisa ber vi:
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.


Bön för konvertiter

Januari 2021

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser vår frustration som vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Tack för att du hör vår bön.

I Jesu namn
Amen.


Bön i en orolig tid

November 2020

Treenig Gud, i en orolig tid
möts vi på nytt av rapporter om besinningslösa attacker i Frankrike och Österrike.

Vi ber för dem som drabbats och deras anhöriga.
Vi ber också för dem som har ansvar i samhället att stå upp
och försvara demokratiska värden som står under hot.

Låt oss inte förfäras när mörkrets krafter
hotar att ta överhanden.

I stället ber vi om uthållighet och förmåga att se klart och stå upp för religions- och yttrandefrihet varhelst denna hotas.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
I Jesu namn.
Amen.


Bön om enhet

September 2020

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss till dig i bön. Gud, sänd enhetens Ande över vår värld och över vårt land. Du har kallat oss till enhet, därför ber vi om fred där konflikter råder och om rättvisa där orättvisa härskar.

Låt oss vara enhetens bärare i en splittrad och polariserad tillvaro. Låt din kärlek till alla människor lysa genom oss och ge oss förstånd att se mångfald som en stärkande rikedom. Hjälp oss att övervinna all osäkerhet för det okända, och med nyfikenhet bygga broar till varandra.

Vi ber om kloka ledare och beslutsfattare som strävar efter det gemensamma bästa och som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning för en enad mänsklighet.

I Jesu namn.
Amen.


Bön för Sveriges ledning och folk med anledning av Corona-viruset

Mars 2020

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.


Bön för konvertiter

16 Januari 2020

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser vår frustation som vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.


Bön för konvertiter

Januari 2019

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser den växande frustation vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Vi ber särskilt för morgondagens möte mellan
Sveriges kyrkor och Migrationsverket.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.


Bön efter riksdagsvalet

September 2018

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.


Bön med anledning av skogsbränderna

Juli 2018

Barmhärtige Gud, vi kommer till dig i oro för våra skogar och byar som hotas av brand.
Vi ber om regn som släcker eldar, räddar grödor och boskap,
och för människor som fått lämna sina hem.
Vi tackar för män och kvinnor i brandförsvar, civilförsvar,
räddningstjänst och volontärer.
Ge hopp och kraft i arbetet och håll din beskyddande hand över dem.
Hjälp oss till ordning i kaos, trygghet i otrygghet och hopp i hopplöshet.
Ur djupen ropar vi till dig. Kom till vår räddning.
Förbarma dig över oss och vårt land.
I Jesu namn.
Amen.


Bön för utsatta troende

Oktober 2015

Treenige Gud, Fader och skapare av allt, Medvandrare i Jesus Kristus, Hjälpare i den heliga Anden.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi kommer inför dig med svår oro. Hör våra böner för en värld som blöder och längtar efter försoning. Vi ber för människor som utsätts för ofattbart våld och förtryck. Kom med din närvaro där mörkret är stort.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi ber om fred och försoning i hela världen. Vi ber särskilt för människorna i Syrien, Egypten, Irak, Kenya, Nigeria, Palestina och Israel. Vi ber för dem som mist sina anhöriga och för den trängda kristenheten i dessa områden. Vi ber också för människor av annan tro och övertygelse som också utsätts för förföljelse.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, Vi ber om fred och rättfärdighet. Vi ber om vishet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare. Vi ber för oss själva om nåden att få vara fredens bärare. Vi ber för människor på flykt och vår förmåga att ta emot dem.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Din är makten och äran i evighet Amen.


Gemensam bön för Syrien och Irak

Mars 2015

Treenige Gud, Fader och skapare av allt, Vår medvandrare i Jesus Kristus, Vår hjälpare, den heliga Andens vind.
Vi ropar, hela din skapelse ropar:
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Hör våra böner för systrar och bröder i Syrien och Irak som plågas, förtrycks och dödas.
Vi står vanmäktiga när barn, kvinnor och män utsätts för obegripligt våld och övergrepp.

Hör våra böner för de miljontals barn, kvinnor och män som är på flykt, för familjer som skiljs åt, för kristenheten i Syrien och Irak som går mot utplåning.

Vi lider med systrar och bröder av annan tro utsatta för samma våld.
Vi vill se ett slut på orättfärdigheten, kom med försoning!
Led oss till rättvisa och fred.

Vi ber i vår vanmakt när vi ser detta hända i vår värld.
Vi lider med kristna systrar och bröder. Hjälp oss att finna vägar till att vara fredens bärare.

Vi ber om vishet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare i Sverige och i världssamfundet.

Vi ber att alla goda krafter ska samverka och ge förutsättningar för ett slut på våldet och ett rättfärdigt samhälle. Kristus, du som gick lidandets väg för mänskligheten – kom med din räddning till våra bröder och systrar i Syrien och Irak.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.


Bön om ett gott samhälle

– i samband med den allvarliga politiska situationen i Sverige

December 2014

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom har du väckt vår längtan efter dig och kallat oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön.

Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – regering, riksdag och oss alla som medborgare. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din helige Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Besök vårt land med en andlig vår!

I Jesu namn.
Amen.


Bön för Mellanöstern

Augusti 2014

Trons, hoppets och kärlekens Gud:
”Du är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden”.
Vi vänder oss till dig i sorg och upprördhet
över vad som nu händer i Mellanöstern.
När människor dödas av bomber och raketer kring Gaza, fördrivs och förföljs för sin tro och övertygelses skull i Syrien och Irak.

Livets och rättvisans Gud. Hör förtvivlans och lidandets rop:
”Grip in, höj din hand. Du den faderlöses hjälpare som hör vad de betryckta begär, du lyssnar och stärker deras mod.
Sänd ditt ljus och din sanning.”

Vi ber för alla offer för våld, hat och ondska,
för de skyddslösa och skadade, för de som inte ser något hopp, särskilt för dem som mist barn, hem och försörjning.

Vi ber för kristna och utsatta minoriteter och dess ledare som försöker att hjälpa och skydda sina troende och söker fredliga vägar till att leva vidare i säkerhet och samexistens.

Vi ber för de många unga som längtar efter frihet.
Hjälp dem att behålla hoppet om en värdig framtid.
Vi ber för de politiska och religiösa ledarna, led dem in på rättvisans och fredens vägar. Ge dem mod till besinning att se och handla för allas gemensamma bästa, och få stopp på våld och övergrepp.

Vi ber för läkare, sjukvårdare och humanitära hjälparbetare
när de försöker hjälpa skadade och traumatiserade.

Tron, hoppets och kärlekens Gud,
Du som fortsätter att kalla oss att arbeta för rättvisa, fred
och försoning i en värld märkt och sårad av orättvisa,
våld och likgiltighet
Fyll oss med hopp bortom allt förnuft.

Gud förbarma Dig!
Kristus förbarma dig!
Herre förbarma dig!


Bön för krigsdrabbade Syrien och dess lidande folk

December 2012

Herre Jesus Kristus, Du världens ljus och skapelsens fridsfurste,

Med stor sorg och smärta åser vi fasorna och det enorma mänskliga lidandet i inbördeskrigets Syrien. Åter lyfter broder vapen mot broder; åter dräper Kain Abel. Åter faller barn och oskyldiga civila offer för ett urskillningslöst och blint våld; åter gråter Rakel i tröstlös sorg.

Herre, Du som utanför Damaskus omvände den hänsynslöse förföljaren till en hängiven apostel, och botade hans hats blindhet: bota Du också denna världs blindhet och ge klarsyn åt ledare för Syriens regering och opposition, liksom åt världens mäktiga ledare, att inse vanvettet i att döda för politisk prestige eller ideologiska ideal, så att omedelbar fred och påbörjad process av försoning blir det enda sanna idealet och den primära prestigen på den politiska agendan.

Frälsare, Du som ingöt styrka och mod i Din förstamartyr Tekla, då hon led för Ditt namn: styrk hela generationer av Syriens folk, särskilt landets alla unga, som lider fysiskt och psykiskt av krigets vanvett, och ge dem mod att stå upp för fred, försoning och förlåtelse, så att de kan älska sin nästa, även fienden, så att de kan hoppas på ett snart slut på krig och dödande och våga tro på en framtid av fred, frihet och försoning.

Förlossare, Du som själv lät Dig födas som människa av en oskyldig Jungfru, och lät dig dödas av en fientlig och förgänglig värld; Du som påbörjade Ditt jordiska liv som en flykting; Du som bistod Dina martyrer, modern Julita och hennes barn Kyriakos, vid deras flykt undan sina förföljare, och senare lät dem vittna om Dig genom sitt martyrium: bistå alla de människor som i detta nu är på flykt undan krigets hemskheter; gör omvärlden förstående för deras umbäranden, så att den kan visa dem solidaritet och generositet i form av trygga härbärgen och bistånd av allt livsnödvändigt.

Ja, älskade Herre Jesus, Du som själv i inte hade en plats, där Du kunde vila Ditt huvud: låt oss i vår nästas utsatthet alltid se Dig och Ditt lidande för vår frälsnings skull. Låt Syriens folk och hela världen oförtrutet tro på och sträva efter ett liv i fred och respekt mot sin nästa och bäras av en kärleksfull omtanke om hela den skapelse, som Du generöst givit oss att förvalta. Låt oss alla i vår dödlighet bäras och näras av Din uppståndelse och seger över döden, vår största och sista fiende.

Ty en barmhärtig och människoälskande Gud är Du, och åt Dig upphöjer vi ära, tillsammans med Din Fader, som är utan begynnelse, och Din allraheligaste, gode och livgivande Ande; nu och alltid och i evigheternas evigheter.
Amen.


Fredsbön för Palestina och Israel

November 2012

Livet och hoppets Gud, vi vet att du hör förtvivlans och lidandets rop. Därför kommer vi inför dig när bomber faller över Gaza och Israel. Dessa bomber dödar, skrämmer och förstör. Vi ber för alla offer, för krigets vanvett, särskilt för dem som mist sina barn och nära anhöriga, för de skadade, för de som gett upp hoppet.

Vi ber för barn och ungdomar och att de ska få behålla hoppet om en värdig framtid. Vi ber för läkare, sjukvårdare och humanitära biståndsarbetare som i nöd och kaos försöker hjälpa skadade och traumatiserade. Vi ber för israeliska och palestinska ledare att de ska få mod att besinna sig och se och handla för folkens och allas gemensamma bästa och få stopp på allt våld och övergrepp.

Gud, Du som fortsätter kalla oss att arbeta för rättvisa, fred och försoning i en värld märkt och sårad av orättvisa, våld och likgiltighet Fyll oss med ett hopp bortom allt förnuft!

Gud förbarma Dig!
Kristus förbarma Dig!
Gud förbarma Dig!