Här kan du fritt ladda ner vår Verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsberättelsen utkommer vartannat år och omfattar två år i taget (2021-2022).

Här kan du ta del av Sveriges kristna råds arbete och verksamhet under åren 2021-2022 i form av artiklar, reportage, rapporter, statistik, ekonomisk redovisning med mera.

Sveriges kristna råd ringar in sin verksamhet i tre övergripande områden: Kyrkorna tillsammans, Kyrkornas gemensamma röst, Kyrkornas ekumeniska åtaganden.

Förutom att den skickas till medlemskyrkorna får exempelvis representanter för civilsamhället och alla riksdagsledamöter ett exemplar.

Verksamhetsberättelsen utkom i maj 2023.

LADDA NER (PDF, 44 sidor):
SKR:s Verksamhetsberättelse 2021-2022