Inom kristendomen finns det många högtider där de viktigaste händelserna är jul, påsk och pingst. De flesta av årets högtider kretsar kring händelser i Jesu liv, men det finns också högtider som lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Jul, Påsk och Pingst

De tre största är högtiderna som kristna firar är:
Julen när vi firar att Gud föds som människa i Betlehem.
Påsken när vi firar Jesus död på korset och hans uppståndelse.
Pingsten
 som är den heliga Andens högtid. Vi firar att lärjungarna, och vi, har fått Anden, Guds osynliga närvaro bland oss människor.

Advent, Kristi himmelsfärdsdag och alla helgons dag

Andra högtider som också firas är advent som är de fyra söndagarna innan julhelgen inträffar. Det centrala budskapet talar om nåden, Guds rike och att bana väg för Herren Jesus.

Kristi himmelsfärdsdag – dagen då Jesus efter sin uppståndelse lämnar jorden genom att bli upptagen till himlen inför sina elva lärjungar – är en av högtiderna som firas på våren.

Alla helgons dag – en kristen högtid som firas på hösten till martyrers och helgons ära och till åminnelse över de avlidna. Denna högtid handlar om evighetshoppet som innebär ett evigt liv i himlen med Gud.

Söndagar och gudstjänst

Varje söndag är en högtid när kyrkorna firar gudstjänst. Söndagen kallas också Herrens dag och syftar på den veckodag då Jesus uppstod från de döda.

Övriga helgdagar

Dessutom finns flera andra helgdagar som lyfter fram helgon, martyrer och apostlar. Dessa dagar firas på olika sätt inom de olika kristna traditionerna.