Det dagliga arbetet vid Sveriges kristna råd leds av generalsekreteraren. Till stöd finns ledningsgruppen som i regel möts varje tisdag.

Esther Flores Sedman

press- och kommunikationsansvarig

08-453 68 02

esther.floressedman@skr.org

Jan Eckerdal

direktor teologi

jan.eckerdal@skr.org

Sarah Mossop

ekonomichef

sarah.mossop@skr.org