Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem.

När du använder någon av våra (Sveriges kristna råd, org. nr 817603-0735) webbplatser, accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt den här policyn. När vi behandlar uppgifter om dig i dessa syften så är vi personuppgiftsansvarig.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så att vi kan fullgöra avtal, skyldigheter enligt lag och för att kunna ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser.

För att kunna göra detta sparar vi dina personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna möta dessa krav. Se nedan.

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

Beroende på vilka funktioner på våra webbplatser som du använder, eller sätt du kontaktar oss på kommer vi behandla olika typer av personuppgifter.

I alla formulär på våra webbplatser samlar vi in din IP-adress för att kunna skydda oss mot spam.

Formulär för anmälningar, rapporter och liknande

I vår verksamhet håller vi kurser, seminarier, temadagar och liknande saker som du behöver anmäla dig till. Vi samlar också in rapporter och liknande som berör våra verksamheter.

I samband med anmälan samlar vi in kontaktuppgifter om dig, samt vissa andra uppgifter om vilken organisation du tillhör. Ibland även annan relevant information för att kunna skräddarsy tillställningarna.

När vi samlar in den här typen av information så gör vi det för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal mot dig, hantera din anmälan och genomföra tillställningen.

Personuppgifter vi samlar in i dessa sammanhang är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Fakturerings-, post- och leveransadresser
 • Grupptillhörighet
 • Yrke/yrkesroll
 • Organisation och administrativa indelningar
 • Födelsedatum och personnummer
 • Särskilda behov (som kostpreferenser)

I vissa fall samlar vi en fler kontaktpersoner där det är relevant, exempelvis fler som ska gå på en tillställning eller benämnas i en rapport. Då behandlar vi respektive persons namn, e-postadress och i vissa fall titel och telefonnummer.

Det händer även att vi samlar in rapporter eller filer som laddas upp. I dessa rapporter/filer och liknande, kan personuppgifter förekomma. Det är omöjligt för oss att på förhand säga vilka personuppgifter som då förekommer. Vi rekommenderar alltid de som laddar upp filer att minimera användningen av personuppgifter och se till att de har tillåtelse att använda dem.

I de fall ett formulär har en fritextruta kan vi inte garantera att personuppgifter inte förekommer. Vi frågar däremot aldrig direkt om personuppgifter i fritext.

Se nedan för anmälan till följeslagarprogrammet.

E-handel/materialbeställning

När du beställer eller laddar ned material från oss gör du en beställning i vår e-handel. För att kunna hantera din beställning behöver vi samla in vissa personuppgifter om dig.

Anledningen är att vi ska kunna fakturera dig korrekt enligt lag (lagkrav) samt att vi ska kunna fullgöra vårt avtal mot dig.

Följande personuppgifter samlas in i vår e-handel:

 • Namn
 • Firma
 • Fakturerings-, post- och/eller levaransadresser
 • Telefonnummer
 • E-postadress

När du skapar en order finns det möjlighet att skriva en ordernotering i ett fritextfält. Om du fyller i personuppgifter här kommer vi behandla dem. Vi kommer aldrig att aktivt be om personuppgifter i ett sådant fritextfält.

I samband med din beställning sparas också information om vad du beställde kopplat till ditt namn. Om du gör fler beställningar kommer din profil att byggas på successivt med den här informationen.

Dina personuppgifter och orderuppgifter anonymiseras eller raderas sju år efter räkenskapsårets utgång, enligt bokföringslagen (1999:1078).

Följeslagarprogrammet

När du ansöker om att bli följeslagare i följeslagarprogrammet behöver vi samla in en del information om dig för att vi ska kunna behandla din ansökan. Det är viktigt för oss att noga kontrollera de som blir följeslagare, så att programmet håller bra kvalitet och en hög standard.

Vi samlar in information för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, samt på grund av ditt intresse av att eventuellt ingå avtal med oss.

Mycket av den data som du skickar in till oss är känslig information. I samband med din ansökan till följeslagarprogrammet beskriver vi mer ingående varför vi behöver respektive uppgifter och vilka särskilda steg som vi tar för att dina uppgifter ska vara säkra både när du skickar dem, och när de behandlas hos oss.

Kommunikation

Vi skickar ibland ut post eller e-post om nyheter eller annan information som vi tror att du är intresserad av. Du får bara sådan information efter samtycke. Du kan när som helst avsäga dig sådana utskick genom att klicka på ”avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje e-postmeddelande, eller genom att kontakta oss.

Dina personuppgifter hanteras för dessa ändamål även av våra leverantörer för dessa tjänster, se nedan.

Kontakt via e-post

När du kontaktar oss behöver vi behandla uppgifterna du skickar in till oss via e-post. Minst är detta e-postadress, namn och de uppgifter du kan ange i ditt fritextmeddelande.

Vi behöver behandla uppgifterna för att kunna svara dig på din fråga. Här gör vi en intresseavvägning. När ditt ärende är besvarat kommer uppgifterna att rensas.

Sociala medier

Kommunicerar du med oss via sociala medier gäller respektive plattforms policys.

Automatisk behandling av uppgifter

När du använder vår webbplats eller våra tjänster, sparar och hanterar vi data om hur du använder dem.

I vissa fall delar vi informationen med utvalda tredjepartsleverantörer (se nedan) av verktyg för marknadsföring och analys.

Vi gör detta för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse.

Detta kan ske bland annat genom att vi använder oss av cookies. Läs vår cookiepolicy.

Lagring av uppgifter hos tredje part

För att vi ska kunna driva vår verksamhet effektivt använder vi olika system, tjänster och programvaror från olika leverantörer både innanför och utanför EU.

På alla våra leverantörer ställer vi krav på att de uppfyller dataskyddsförordningen.

Följande företag har tjänster som vi använder, där dina personuppgifter kan komma att behandlas:

Google (USA)

Från Google använder vi tjänsten Google Analytics för att samla in statistik kring användandet av våra webbplatser. Inga personuppgifter skickas till Google Analytics.

Oderland (Sverige)

Vår serverleverantör heter Oderland. Där uppgifter sparas via vår webbplats så är det på en server som Oderland tillhandahåller.

Paloma (Sverige)

Vårt nyhetsbrevsverktyg levereras av Paloma. I de fall du samtyckt till att få e-postutskick från oss, eller vi behöver skicka information via e-post i samband med fullgörandet av ett avtal eller krav enligt lag, behandlas ditt namn och e-postadress av Paloma åt oss.

Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt att ta del av den information som vi har sparat om dig. Du kan begära ett gratis utdrag av dina uppgifter från oss per kalenderår.

Du har även rätt att när som helst begära att vi rättar felaktig information om dig.

Du har även rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig, det som kallas rätten att bli bortglömd. På grund av bland annat Bokföringslagen (1999:1078) och andra lagar måste vi ibland spara viss information även efter att vi hanterat en förfrågan om att ta bort information.

Din förfrågan skickar du till oss på info@skr.org. Vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Märker vi att det av någon anledning kommer ta längre tid kommer vi informera dig om varför och om det finns några andra hinder.

När du skickar en förfrågan som gäller personuppgifter måste vi försäkra oss om att vi hanterar rätt persons uppgifter. För att göra det kommer vi be dig om att skicka in en bild av en giltig ID-handling i samband med förfrågan. Vi raderar bilden så snart förfrågan har hanterats.

Ändringar

Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra vår hantering och dina personuppgifter. Det betyder att vi kan behöva uppdatera den här policyn. Vid större förändringar av policyn ska vi informera dig.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande hantering av din data kan du kontakta oss på info@skr.org.

Sveriges kristna råd
Ekumeniska centret
Box 14038
167 14 Bromma

Org nr: 817603-0735
Telefonnummer: 08 – 453 68 00
E-postadress: info@skr.org

Tillsynsmyndighet

Har du klagomål som rör vår hantering av dina personuppgifter ska du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Senast uppdaterad: 13 jan 2021