Katolska kyrkan har cirka 1,3 miljarder medlemmar i hela världen.

Katolska kyrkan växte fram som den västliga grenen av kristendomen före delningen 1054. Från mitten på 1100-talet var Sverige en egen romersk-katolsk kyrkoprovins med ärkebiskop i Uppsala. Efter reformationen var katolicismen förbjuden i landet och de sista katolska prästerna fördrevs i slutet på 1500-talet. Under andra halvan av 1900-talet, med dess stora flyktingströmmar från olika delar av världen, har kyrkan vuxit snabbt. Sverige fick återigen ett katolskt biskopssäte då Stockholm 1953 blev ett stift som omfattar hela landet.

I Sverige speglar kyrkan på församlingsnivå den världsvida kyrkan, med så mycket som ett 80-tal olika etniska grupper i större församlingar. Gudstjänst firas på omkring 130 orter i landet.

Den katolska tron bygger på Bibeln och traditionen. Tron uttrycks genom till exempel gudstjänst, mission och diakoni och individens relation till Gud. De troendes uppdrag är fyrfaldigt med fyra aspekter av livet. Gemenskapen (koinonia) uttrycks i eukaristin och är mål och centrum i det liv som i sig är vittnesbörd (martyria) om Guds rike, gudstjänst (leitourgia) och tjänst (diakonia) åt mänskligheten. Konkret syns uppdraget i bön och gudstjänst, men också i omfattande social verksamhet. Det ska alltid vara möjligt att besöka en katolsk kyrka för den som behöver tröst, stöd eller skydd.

Fakta om Stockholms katolska stift

Kyrkofamilj

Katolska kyrkofamiljen

Antal församlingar

44

Antal medlemmar i Sverige

125000

Grundat

1953

Kyrkoledare

Anders Arborelius OCD