Finska ortodoxa församlingen i Sverige tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig, men gudstjänsterna firas till övervägande del på svenska.

Församlingen grundades i avsikt att betjäna ortodoxa troende som flyttat till Sverige från Finland, bland annat i samband med de finska krigen.

Den centrala högtiden för kyrkoåret är Kristi uppståndelses fest, påsken. Förutom påsken har året tolv stora kyrkliga högtider och fyra längre fasteperioder. Den finska ortodoxa församlingen följer den gregorianska tideräkningen. Därför sammanfaller både församlingens jul- och påskfirande med det övriga svenska samhällets.

Utmärkande för den ortodoxa kristendomen är att tron i större omfattning kommer till uttryck i gudstjänst, kyrkokonst, dogmatik, böner och inre andlig utveckling snarare än i bekännelseskrifter och mission. Eukaristin – nattvarden – är en självklar medelpunkt i det liturgiska livet. Församlingens kyrka, Helige Nikolai ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan på Södermalm i Stockholm.

Församlingen har ingen anställd präst eller personal, utan är lekmannaledd. Många kvinnor har haft ledande positioner i församlingen.

Fakta om Finska ortodoxa församlingen

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

1

Antal medlemmar i Sverige

569

Grundat

1958