Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige betjänar den estniska folkminoriteten både religiöst och socialt.

Kyrkan är genom sin moderkyrka Estland medlem i Lutherska världsförbundet. I samband med Sovjetunionens ockupation av Estland hösten 1944 flydde omkring 30 000 ester till Sverige. De närmast följande åren grundades ett stort antal estniska församlingar, huvudsakligen i Syd- och Mellansverige, eftersom många präster fanns bland flyktingarna.

Estniska evangelisk-lutherska kyrkans mest centrala läror är gemensamma med Svenska kyrkans och de flesta lutherska kyrkornas i världen. De allra flesta ester i Sverige är också medlemmar i Svenska kyrkan, men önskar oftast att förrättningarna ska vara tvåspråkiga (estniska/svenska) och hållas i en estnisk församling. Därför betjänar samfundet en mycket större grupp av människor än de som är direkt anknutna till kyrkan.

Samfundets vision är att kyrkan ska bli en naturlig mötesplats för alla ester: både för dem som har bott här i flera generationer och för de senare anlända. Samfundet har också en social verksamhet.

Fakta om Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

Kyrkofamilj

Lutherska kyrkofamiljen

Antal församlingar

8

Antal medlemmar i Sverige

400

Grundat

1946