Svenska alliansmissionen (SAM) är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund som geografiskt främst finns i södra Sverige och utgår från Jönköping.

SAM har inga fastställda bekännelseskrifter. I samfundets handbok för gudstjänstbruk används den Apostoliska trosbekännelsen. Lausannedeklarationen ligger till grund för ekumenisk samverkan.

SAM präglas av en väckelsekristendom som betonar personlig omvändelse, tro och bekännelse av Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Gudstjänsten är församlingens mötesplats där bibelord, förkunnelse, lovsång och tillbedjan sker. Där delas sakramenten, den heliga nattvarden och dopet. Grunden för medlemskap i församlingen är bekännelse om tro på Jesus Kristus och dop. Inom samfundet praktiseras såväl dop av spädbarn som dop på grund av personlig bekännelse.

Församlingarna kännetecknas av ett stort barn- och ungdomsarbete och är demokratiskt uppbyggda och värnar om alla människors lika värde. Verksamhet är öppen för alla. Man arbetar medvetet med att aktualisera ett ökat socialt och diakonalt arbete. Samfundet bedriver missions- och biståndsverksamhet i ett 20-tal länder runt om i världen.

Fakta om Svenska alliansmissionen

Kyrkofamilj

Frikyrkofamiljen

Antal församlingar

160

Antal medlemmar i Sverige

14700

Grundat

1853

Kyrkoledare

Ulf Häggqvist